Instrukcja tworzenia kartkówek w narzędziu genial.ly oraz przykłady escape roomów

13-11-2020 Oświata Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej
Instrukcja tworzenia kartkówek w narzędziu genial.ly oraz przykłady escape roomów
Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją tworzenia kartkówek w narzędziu genial.ly oraz przykładami escape roomów stworzonych przez Panią Bogumiłę Malinowską, nauczyciela matematyki nauczyciel matematyki w Szkole Mistrzostwa Sportowego BTS Rekord. Materiały te były prezentowane w ramach sieci współpracy nauczycieli matematyki koordynowanej przez Panią mgr Halinę Juraszczyk.

Materiały są dostępne po zalogowaniu pod adresem:

Logując się podajemy:
Login : adres e-mail, którym posługujemy się w dzienniku elektronicznym
Hasło: takie, jakim posługujemy się w dzienniku elektronicznym