Przejdź do treści

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji, a po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce cookie.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym, co pomaga lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości serwisu internetowego (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.

Szkolnictwo specjalne i integracyjne

Kształcenie specjalne (czyt. specjalistyczne)  przeznaczone jest dla uczniów  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających specjalistycznych form i metod pracy. Może być realizowane w placówkach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych. W Polsce mamy podwójny system orzekania o niepełnosprawności dzieci.

Orzeczenia wydane przez Miejskie/Powiatowe  Zespoły do Spraw Orzekania o niepełnosprawności  nie są podstawą do kształcenia specjalnego. Natomiast  (w zależności od stopnia) uprawniają do skorzystania z zasiłku pielęgnacyjnego, ulgi rehabilitacyjnej.

Kształcenie specjalne może być realizowane tylko dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Z wnioskiem o wydanie orzeczenia mogą wystąpić  rodzice, opiekunowie prawni lub pełnoletni uczeń (nigdy szkoła). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie stwierdzające niepełnosprawność.

Od każdego orzeczenia przysługuje odwołanie w terminie zapisanym w wydanym dokumencie.

O czym należy pamiętać: każde dziecko ma swoją indywidualną ścieżkę rozwoju, której tempo jest bardzo różne. W sytuacjach niepokojących rodziców należy zgłosić się do lekarza pediatry, który może zalecić dalszą diagnozę. Warto porozmawiać z pedagogiem, psychologiem lub wychowawcą dziecka.

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne organizują dla dzieci wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) od momentu wykrycia deficytów rozwojowych do podjęcia nauki w szkole.

Korzystanie z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nie wymaga żadnego skierowania i jest bezpłatne.

W Bielsku- Białej działa Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych wspomagających  rodziców w rozwiązywaniu różnych problemów rozwojowych, edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych. Wszelkie informacje można znaleźć na stronie.