Przejdź do treści

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji, a po uzyskaniu Twojej zgody, pliki cookies są przez nas wykorzystywane do dokonywania pomiarów i analiz korzystania ze strony internetowej. Strona wykorzystuje również pliki cookies podmiotów trzecich w celu korzystania z zewnętrznych narzędzi analitycznych.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce cookie.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Wykorzystywane w celu tworzenia statystyk i analizy ruchu w serwisie internetowym, co pomaga lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie struktury i zawartości serwisu internetowego (w tym zakresie wykorzystywane mogą być również pliki cookies podmiotów trzecich, tj. dostawców narzędzi wykorzystywanych w tym celu przez administratora). Te pliki wykorzystujemy, jeżeli wyrazisz na to zgodę.
Artykuły

Podsumowanie 3-letniego Programu Matematycznego realizowanego w latach 2016-2019

28-05-2019

Jak udział w projekcie matematycznym wpłynął na rozwój umiejętności matematycznych dzieci, poszerzenie kompetencji nauczycieli i rozwój placówek?

Podsumowanie działań realizowanych w ramach Programu Matematycznego:
„Rozwijanie uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku edukacji wczesnoszkolnej”
w latach 2016-2019r.Projekt ten realizowano w ramach Bielskiego Modelu Wspomagania
Pracy Szkół i Placówek Oświatowych

Program matematyczny

Wyniki diagnozy poziomu umiejętności matematycznych dzieci po pierwszym etapie edukacyjnym był przyczynkiem do wprowadzenia w naszym mieście programu ”Rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku edukacji wczesnoszkolnej” realizowanego w ramach Bielskiego Modelu Wspomagania Pracy Szkół i Placówek Oświatowych. Do realizacji 3-letniego programu zgłosiły się trzy zespoły szkolno-przedszkolne. W pierwszym pilotażowym cyklu uczestniczyły: Szkoły Podstawowe nr 3, 27, 29 oraz Przedszkola nr 2, 25, 40, 49. Niezwykle ważne było, aby przedszkola i szkoły znajdowały się w tym samym rejonie i one tworzą zespół.

 • monitorowanie uzdolnień matematycznych dzieci w klasie I poprzez obserwację ich działań, dokumentowanie procesu ich rozwoju,
 • kontynuowanie obserwacji rozwoju uzdolnień matematycznych u dzieci, które przeszły z przedszkola objętego programem matematycznym do  klasy pierwszej,
 • tworzenie płaszczyzny współpracy z rodzicami w celu organizowania przyjaznego dla dzieci procesu kształcenia,
 • opracowanie monografii własnych działań w trzyletnim programie pt. ”Jak udział w projekcie matematycznym wpłynął na rozwój umiejętności matematycznych dzieci, poszerzenie kompetencji nauczycieli i rozwój placówki?”

W pierwszym roku wyznaczyliśmy sobie następujące zadania:

 • zorganizowanie konferencji z udziałem prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, która zapoznała uczestników z ideą autorskiego programu rozwijania uzdolnień matematycznych dzieci,
 • poszerzanie kompetencji nauczycieli w zakresie wspomagania dzieci w kształtowaniu tych czynności umysłowych, które są im potrzebne do nabywania wiadomości i umiejętności z wybranych obszarów edukacji matematycznej,
 • wypracowanie metod, form i technik pracy, opracowanie scenariuszy zajęć, przygotowanie pomocy i gier dydaktycznych w celu zapewnienia ciągłości pomiędzy tym, co dziecko opanowało w ramach edukacji matematycznej na poziomie przedszkola, a tym co powinno być kontynuowane i rozwijane w tym zakresie w edukacji wczesnoszkolnej.

W drugim roku realizowaliśmy następujące zadania:

 • wspieranie nauczycieli w realizacji zadań służących doskonaleniu rozwiązań dydaktycznych poprzez stosowanie nowatorskich działań programowych lub metodycznych, np. innowacji pedagogicznych, tworzenie programów własnych itp.
 • diagnoza i monitorowanie uzdolnień matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym, prowadzenie dokumentacji tych działań.

W trzecim roku realizacji programu podjęliśmy następujące działania:

 • dalsze rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, poprzez wdrażanie innowacji pedagogicznych lub programów własnych,
 • organizacja wdrażania programu matematycznego

W każdym roku wdrażania programu matematycznego nauczyciele uczestniczyli w czterech warsztatach metodycznych prowadzonych przez ekspertów z zespołu Pani Profesor Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej. W Pierwszym roku zajęcia prowadzili Pani mgr Ewa Zielińska i Pan dr Jan Amos Jelinek. W drugim roku do zespołu prowadzących dołączyła Pani Profesor Ewa Swoboda. W trzecim roku nastąpiło przegrupowanie zespołów. Szkoły pracowały pod kierunkiem Profesora Stanisława Domoradzkiego i Pani Profesor Ewy Swobody, a przedszkola pracowały pod kierunkiem Pani mgr Jolanty Zuziak i mgr Pani Justyny Migdał. Podczas warsztatów uczestnicy wypracowywali konkretne rozwiązania dydaktyczne wspomagające wykonanie zaplanowanych zadań.

Opracowała: mgr Jolanta Klajmon
Koordynator Programu Matematycznego

                                                       Przedszkole nr 2 w Bielsku-Białej

Przedszkole usytuowane jest w pięknej, zacisznej okolicy, do której można łatwo dotrzeć z różnych rejonów Bielska- Białej. Zaletą przedszkola jest duży, zadbany i ogrodzony teren, który sprzyja zajęciom na świeżym powietrzu. Każda grupa wiekowa posiada osobne wejście do tegoż ogrodu. Budynek przystosowany jest do potrzeb i warunków rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym oraz wymogów określanych przepisami dotyczącymi tego typu placówek. Przedszkole obecnie składa się z sześciu oddziałów, z czego dwa oddziały znajdują się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3.

Na przestrzeni lat w programie brało udział jedenastu nauczycieli wraz z panią dyrektor Iloną Wiencek, a także około stu osiemdziesięciu dzieci. Udział w programie matematycznym spowodował, iż nauczyciele zwrócili szczególną uwagę na zagadnienia z dziedziny matematyki, a co za tym idzie swoim zainteresowaniem dzielili się z podopiecznymi placówki, którzy to poszerzali swoją wiedzę i umiejętności matematyczne. Dzieci z chęcią odkrywały nowe dla nich zagadnienia, z zaangażowaniem liczyły, klasyfikowały, mierzyły, ważyły, a także starały się odnajdywać matematykę w codziennych zabawach, spacerach, czynnościach.


Co dał placówce udział w projekcie matematycznym?

 • Poprzez udział w projekcie matematycznym placówka wzbogaciła się przede wszystkim o wartościowe i nowatorskie pomoce dydaktyczne, takie jak wiatrak matematyczny, mata edukacyjna EduMata, Robot Edukacyjny Photon, klocki LEGO, a także różnego rodzaju gry matematyczne i logiczne, domina, liczmany, kostki liczbowe, liczydła, miary krawieckie, klamerki, kolorowe guziki.
 • Udział w programie przyczynił się również do zachęcania dzieci do projektowania i samodzielnego tworzenia gier matematycznych, które wzbogaciły zasoby pomocy edukacyjnych placówki.
 • Ponadto dzięki umiejętnemu wykorzystaniu zdobytej podczas szkoleń wiedzy nauczyciele znacznie efektywniej przygotowywali dzieci do udziału w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach matematycznych.
 • Udział dzieci i ich osiągnięcia w konkursach matematycznych były dla placówki jedną z najlepszych form promowania przedszkola w środowisku lokalnym.

Jakie korzyści osiągnęli wychowankowie?

 • Dzieci, które brały udział w projekcie od samego początku wykazują znacznie większe zainteresowanie matematyką, chętnie liczą, mierzą, ważą, nazywają figury geometryczne, odnajdują je w przedmiotach codziennego użytku, na spacerach, a ponadto znacznie częściej posługują się określeniami matematycznymi.
 • Dodatkowo u dzieci, które brały udział w programie widać znaczny wzrost myślenia logicznego, przyczynowo-skutkowego, świetnie określają kierunki, zarówno w przestrzeni jak i na kartce papieru.
 • Udział w projekcie matematycznym dał dzieciom możliwość korzystania z innowacyjnych metod nauczania matematyki, podczas zajęć mają okazję pracować z wiatrakiem matematycznym, matą edukacyjną, a także robotem edukacyjnym Photon.
 • Za sprawą zabaw z matą edukacyjną, klockami LEGO oraz robotem, dzieci doskonale radzą sobie z dostrzeganiem i kontynuowaniem rytmów, świetnie orientują się w schemacie własnego ciała, przestrzeni oraz czasie, jak również bardzo dobrze odczytują symbole. Doświadczenia zdobyte podczas projektu pozwoliły rozwinąć samodzielność dzieci poprzez działania z zakresu edukacji matematycznej, a także kształtowały umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, godzenie się z porażką, nie poddawania się, a także cierpliwego czekania na swoją kolej.
 • Owocem prowadzonych w przedszkolu zajęć z zakresu edukacji matematycznej było zdobycie przez naszych podopiecznych I miejsca w Olimpiadzie Matematycznej drużynowo oraz miejsca I i III indywidualnie.

Jakie korzyści osiągnęli nauczyciele?

 • Nauczyciele uczestniczący w projekcie poznali ciekawe i innowacyjne metody kształtowania i rozwijania u dzieci kluczowych kompetencji matematycznych na każdym etapie rozwoju dzieci.
 • Stworzyli przedsięwzięcia i innowacje z zakresu matematyki, takie jak „Każdy potrafi”, „Master of cooding – innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji matematycznej – programowanie i kodowanie w języku angielskim”, „W krainie matematyki – kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci” , „Raz, dwa, trzy - spróbuj i ty - matematyka dla najmłodszych”, „Kodowanie na dywanie – podstawy kodowania dla najmłodszych”.
 • Poszerzyli swoją wiedzę merytoryczną;
 • Dzięki tworzeniu różnego rodzaju pomocy dydaktycznych (gry planszowe, liczmany, układanki) nauczyciele bardzo wzbogacili swój warsztat pracy.
 • Udział w spotkaniach w ramach projektu matematycznego był fantastyczną okazją do wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych placówek, które również uczestniczyły w projekcie.

Przedszkole nr 25 w Bielsku-Białej

Placówka znajduje się przy ulicy Widok 28 i zajmuje piętrowy budynek oferujący bardzo dobre warunki lokalowe. W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów, a od 1 września 2017 r. przedszkole posiada oddział przedszkolny mieszczący się przy ul. Kossak-Szczuckiej.
W pilotażowym programie matematycznym uczestniczyła cała Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 25, tj. 12 nauczycieli.
W projekcie w roku szkolnym 2017/2018 brało udział 150 dzieci, w tym 33 dzieci 6 – letnich, a w roku 2018/2019 145 dzieci, w tym 45 dzieci 6 – letnich.Co dał placówce udział w projekcie matematycznym?
Udział w projekcie:

 • pozwolił na usystematyzowanie zasad i sposobów wdrażania w przedszkolu pojęć matematycznych,
 • zainspirował do nowego spojrzenia na zabawy rozwijające zdolności i umiejętności matematyczne u dzieci,
 • pozwolił zgromadzić „walizkę inspiracji’, porad oraz narzędzi, które każdy nauczyciel w swojej pracy edukacyjnej z pewnością wykorzystuje i będzie wykorzystywał,
 • sprawił, że do kalendarza bielskich imprez edukacyjnych już na stałe weszła Olimpiada Matematyczna Przedszkolaków organizowana przez nasze Przedszkole oraz Przedszkole nr 49,
 • umożliwił doposażenie przedszkola w nowatorskie pomoce dydaktyczne: wiatrak matematyczny, tablicę interaktywną, matę do kodowania.

Jakie korzyści osiągnęli nauczyciele?

 • Dzięki spotkaniu z p. Ewą Zielińską nauczyciele dowiedzieli się, jak istotna jest realizacja kręgów tematycznych w podanej kolejności, zgodnie z zasadą stopniowania trudności oraz prawidłowościami rozwojowymi dzieci.
 • Nauczyciele uświadomili sobie, że stosowanie poznanych na warsztatach metod pracy, wpływa na uatrakcyjnienie zajęć, pogłębienie wiedzy w zakresie diagnozy dzieci 6-letnich i lepsze przygotowanie dzieci do dalszej nauki w szkole.
 • Udział w projekcie zainspirował nauczycieli do stworzenia innowacji „ Zastosowanie domina w kształtowaniu pojęcia liczby i doskonaleniu umiejętności liczenia z wykorzystaniem „ Dziecięcej matematyki” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej” dla dzieci 6 – letnich oraz wprowadzenia innowacji „Mały mistrz kodowania - kodowanie na dywanie z elementami programowania” dla dzieci 6-letnich.
 • Ponadto udział w programie zainspirował nauczycieli do: stosowania klocków Lego w nauczaniu matematyki, poznania programów komputerowych służących do rozwijania u dzieci zainteresowań matematyką oraz lepszego motywowania dzieci w nabywaniu kompetencji matematycznych, wiedzy oraz umiejętności i postaw.

Jakie korzyści osiągnęli wychowankowie?
Dzieci uczestniczące w projekcie:

 • miały okazję do rozwijania myślenia matematycznego: spostrzegawczości, wyobraźni, kojarzenia i logicznego myślenia,
 • są lepiej przygotowane do nauki w szkole w zakresie kompetencji matematycznych,
 • wykazują większe zaangażowanie i aktywność w zajęciach i zabawach z zakresu kształtowania pojęć matematycznych oraz rozbudzanie twórczego i kreatywnego myślenia,
 • były bardzo chętne do podejmowania samodzielnej aktywności – chętnie rozwiązywały problemy matematyczne z kontekstem z życia codziennego,
 • zostały przygotowane do świadomego korzystania z technologii cyfrowych poprzez zabawy edukacyjne z elementami nauki programowania,
 • wykazywały umiejętności społeczne, takie jak na przykład: współpraca w parach, w grupie.

 

Przedszkole nr 40 w Bielsku-Białej

Przedszkole nr 40 zlokalizowane jest przy ul. Komorowickiej 338 w Bielsku-Białej. Posiadamy 8 oddziałów, w których pracuje 16 nauczycielek. Dyrektorem przedszkola jest pani Jolanta Wojtuszek, a zastępcą dyrektora pani Violetta Stanclik.
W programie matematycznym wzięło udział 18 nauczycielek oraz 191 dzieci z każdej grupy wiekowej od 3 – 6 lat. W starszych grupach zrealizowane zostały wszystkie elementy programu, natomiast w młodszych grupach nauczycielki wykorzystywały elementy programu dostosowując je do możliwości rozwojowych dzieci.

Co dał placówce udział w projekcie matematycznym?
Udział w projekcie umożliwił:

 • doposażenie placówki w niezbędne pomoce dydaktyczne wspomagające kształtowanie kompetencji matematycznych u dzieci,
 • wzbogacenie oferty przedszkola o zajęcia z kodowania,
 • wprowadzenie technologii informacyjnej do pracy z najmłodszymi – uatrakcyjnienie zajęć,
 • dokształcanie nauczycieli w kierunku kształtowania pojęć matematycznych u dzieci – wzbogacony warsztat pracy nauczyciela,
 • udział w Olimpiadzie Matematycznej Przedszkolaków.

Jakie korzyści osiągnęli wychowankowie?
W ramach działań projektowych dzieci:

 • mają możliwość uczestnictwa w zawodach matematycznych w przedszkolu,
 • są przygotowywane do Olimpiady Matematycznej Przedszkolaków,
 • posiadają wysokie kompetencje matematyczne, uczestniczą w atrakcyjniejszych zajęciach z zakresu matematyki, dzięki temu uzyskują wyższy poziom wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji matematycznej,
 • nauczyły się odkrywać i doceniać swoje mocne strony oraz rozwijały umiejętność współpracy w grupie,
 • poprzez zabawy matematyczne rozwijają logiczne myślenie,
 • kształtują odporność emocjonalną konieczną do radzenia sobie z zadaniami matematycznymi,
 • uczestniczą w programie „Matematyka da się lubić” oraz warsztatach „LEGO”,
 • są angażowane w zadania realizowane zgodnie z założeniami metody projektu.

Jakie korzyści osiągnęli nauczyciele?
Udział nauczycieli w projekcie pozwolił na:

 • kontakt ze specjalistami z dydaktyki matematyki,
 • pogłębienie wiedzy na temat programu matematycznego Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • nawiązanie współpracy z nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 29, współpraca ta pozwoliła m.in. na wspólny udział dzieci klasy I oraz dzieci 6-letnich z przedszkola w grze terenowej,
 • opracowanie w ramach programu rozwijania uzdolnień matematycznych dla dzieci 6-letnich innowacji pt. "Matematyka da się lubić",
 • innowacyjne pomysły na rozwijanie aktywności matematycznej z zakresu kodowania,
 • pogłębienie wiedzy, zainteresowań oraz swojego warsztatu pracy z zakresu edukacji matematycznej, poznanie nowych metod pracy co pozwala na urozmaicanie zajęć dydaktycznych,
 • wspieranie wielokierunkowego rozwoju dzieci.

Przedszkole nr 49 w Bielsku-Białej

"Matematyka nie jest ani trudna, ani nudna. Zwłaszcza jeśli zaprzyjaźnimy się z nią od dziecka.Matematyka jest miarą wszystkiego.” (Arystoteles)

W projekcie wzięło udział 10 nauczycieli oraz dyrektor. Działaniami objęto 65 dzieci 5-6 letnich. Podejmowano także działania, które były skierowane do wszystkich naszych wychowanków uwzględniając ich wiek i specyfikę rozwoju psychofizycznego, mając na uwadze, że rozwijanie zdolności dzieci należy obecnie, w dobie rewolucji naukowo-technicznej do ważnych zadań nauczyciela. Ze społecznego punktu widzenia problem rozwijania zdolności logicznego myślenia już od najmłodszych lat jest bardzo ważny, gdyż daje gwarancję lepszych rezultatów w przyszłości.Co dał placówce udział w projekcie matematycznym?
Udział w projekcie zainspirował nauczycieli do:

 • opracowania innowacji pedagogicznej „ Mali programiści-czyli wprowadzanie dzieci w świat kodowania i programowania” dla dzieci 5-6 letnich,
 • zorganizowania DNIA MATEMATYKI- dla wszystkich przedszkolaków, z uwzględnieniem kodowania i rytmów,
 • zakupienia robotów Photon Edu, laptopów oraz mat edukacyjnych do wprowadzenia nauki kodowania i programowania dla grup starszych,
 • wspomagania rozwoju umysłowego dzieci poprzez realizację elementów programu „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • wzbogacania warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie metody i formy wspomagające rozwój kompetencji matematycznych dzieci przedszkolnych,
 • utworzenia w każdej grupie wiekowej kącików „Nasze matematyczne skarby” – patyczki, spinacze, guziki, zakrętki, wagi, naczynia, miarki itp. służące do działań matematycznych, które są systematycznie wzbogacane,
 • zorganizowania dla rodziców zajęć otwartych z edukacji matematycznej,
 • systematycznego zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych związanych z edukacją matematyczną,
 • poszerzania bazy dydaktycznej przedszkola o nowe pomoce np. Edukacyjna mata do kodowania, zajęcia „ Kodowanie na dywanie” kolorowe kubeczki, klocki konstrukcyjne LEGO,
 • pogłębiania wiedzy i doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

Jakie korzyści osiągnęli wychowankowie?

 • Dzięki zabawom i zajęciom z zakresu kodowania i programowania, dzieci mają otwarty umysł.
 • Doświadczenie własnej skuteczności i sprawczości w rozwiązywaniu problemów jest dla dziecka wspaniałym, wspierającym doświadczeniem, które przekłada się na wszystkie dziedziny życia!
 • Nauka języków programowania oraz tworzenie nowych rozwiązań uczy myślenia - w tym w dużej mierze tego logicznego, przyczynowo skutkowego, które pozwala wnikliwie przeanalizować problem, podjąć decyzję, a następnie zweryfikować jej trafność i spróbować ponownie.
 • Uczą się Współpracy z innymi.
 • Uczą się na błędach i widzą, że są one tylko naturalną częścią procesu. W pewnym sensie programowanie jest ciągłym uczeniem się.
 • Rozwijają myślenie krytyczne i kreatywne - myśląc kreatywnie, spoglądają na zadania do rozwiązania z różnych stron, wynajdują niestandardowe, twórcze i innowacyjne rozwiązania dla problemów.

Jakie korzyści osiągnęli nauczyciele?
Udział w projekcie motywował nauczycieli do:

 • poszukiwania ciekawych pomysłów,
 • tworzenia scenariuszy zajęć, konstruowania wspólnie z dziećmi gier, tworzenia map czy planów, układania sekwencji i rytmów,
 • wzbogacania własnego warsztatu pracy,
 • zakupienia nowych atrakcyjnych pomocy dydaktycznych sprzyjających pracy z dzieckiem, jak chociażby: wiatrak matematyczny, domina liczbowe, gry planszowe i terenowe, klocki lego, i inne.

Dzięki szkoleniu nauczyciele zdobyli także samoświadomość i wiarę w dobrze i rzetelnie wykonywaną pracę nauczyciela na najniższym, ale jakże ważnym etapie edukacji. To właśnie okres przedszkolny jest najbardziej chłonnym etapem rozwoju dziecka.

Szkoła Podstawowa nr 3

Publiczna, bezpłatna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Macierzy Szkolnej mieści się w dwóch budynkach przy ul. Osuchowskiego 8 oraz ul. Asnyka 30. W klasach I – VIII w szkole tej uczy się 531 uczniów oraz 118 w klasach gimnazjalnych.

Co dał placówce udział w projekcie matematycznym?
Udział w projekcie matematycznym pozwolił na:

 • rozwój zawodowy nauczycieli,
 • wzbogacenie oferty dydaktycznej szkoły,
 • podniesienie jakości pracy szkoły,
 • wzmocnienie efektów kształcenia matematycznego,
 • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków,
 • rozwój uczniów, którzy bez obaw podejmują wyzwania matematyki, postrzegają ją jako dziedzinę atrakcyjną i w życiu
  i chętnie rozwijają swoje zadatki z zakresu matematyki.

Jakie korzyści osiągnęli wychowankowie?
Wśród korzyści wynikających z udziału w projekcie można wymienić:

 • rozwijanie zadatków uzdolnień matematycznych u najmłodszych uczniów poprzez wykorzystanie zabaw matematycznych (rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia),
 • rozbudzanie zainteresowań matematycznych uczniów klas starszych,
 • nabywanie umiejętności korzystania z zasobów Internetu w celu usprawnienia myślenia matematycznego i logicznego (wykorzystanie technik multimedialnych),
 • możliwość doskonalenia sprawności rachunkowej,
 • rozwijanie umiejętności korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz matematycznego rozumowania, praktyczne posługiwanie się jednostkami długości, masy, czasu i objętości, odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach, rozwijanie myślenia naukowego - umiejętności formułowania wniosków,
 • kształcenie myślenia matematycznego, doskonalenie logicznego myślenia, a w konsekwencji przygotowanie do przeprowadzania rozumowań i poprawnego wnioskowania w sytuacjach problemowych,
 • kształtowanie oraz doskonalenie umiejętności w zakresie m.in. obliczeń procentowych, pól wielokątów, pojęcia figur na płaszczyźnie i w przestrzeni w celu uzyskania sprawności poprawnego stosowania matematyki w rozmaitych sytuacjach od selekcji i analizy informacji po rozwiązywanie złożonych interdyscyplinarnych problemów, a także wykorzystania wiedzy matematycznej w rozwiązywaniu problemów życia codziennego,
 • pogłębianie treści nauczania z matematyki opisanych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (klasa VII) poprzez rozwijanie umiejętności opisywania otaczającej rzeczywistości w języku matematyki, przygotowanie uczniów do wykorzystania sprawności matematycznych w różnych sytuacjach życiowych, wprowadzenie elementów myślenia ekonomicznego,
 • pogłębianie treści nauczania z matematyki opisanych w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (klasa VIII),
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem matematycznym, wykorzystanie dowodzenia matematycznego do sprawnego wyrażania własnych poglądów i ich obrony, uświadomienie uczniom użyteczności matematyki, jej interdyscyplinarnego charakteru,
 • rozwój umiejętności współpracy z rówieśnikami w grupie w celu realizacji zadania,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z porażką,
 • trening wytrwałości, systematyczności, dokładności, samodzielności, odpowiedzialności za wynik pracy,
 • umiejętność wykazywania inicjatywy; - wzmocnienie odporności emocjonalnej w sytuacjach trudnych, wymagających wysiłku umysłowego, - udział w różnorodnych konkursach matematycznych, zakończony sukcesami.

Jakie korzyści osiągnęli nauczyciele?
Udział w projekcie umożliwił nauczycielom:

 • odświeżenie wiedzy z zakresu dydaktyki i metodyki matematyki,
 • wzbogacenie własnego warsztatu pracy,
 • urozmaicenie metod pracy na lekcjach matematyki,
 • wymianę zawodowych doświadczeń z innymi nauczycielami,
 • wykorzystanie umiejętności nauczycieli (SP3), które zdobyli, uczestnicząc w szkoleniach w ramach miejskiego programu wspomagania („Zwiększenia efektywności kompetencji nauczycieli w rozwijaniu uzdolnień matematycznych dzieci”),
 • wykorzystanie doświadczeń nauczycieli Gimnazjum nr 16, którzy od roku szkolnego 2011/2012 prowadzili klasy z rozszerzonym programem matematyki,
 • czerpanie satysfakcji z osiągnięć uczniów.

Szkoła Podstawowa nr 27

Szkoła istnieje od 1977 roku. W ciągu ostatnich lat swojej działalności szkoła zdobyła liczne tytuły i sprawności: Szkoła z Klasą, sprawność Cogito, Super Szkoła, Szkoła bez przemocy oraz doświadczenie we współpracy międzynarodowej w ramach projektu Comenius. Jednym z wielu priorytetów szkoły jest między innymi rozwijanie zainteresowań oraz zdolności matematycznych wśród uczniów klas 1-8.

Co dał placówce udział w projekcie matematycznym?

 • Podniesienie jakości nauczania w szkole podstawowej.
 • Wzmocnienie efektów kształcenia matematycznego w klasach 1-3 oraz 4-8.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków poprzez wzbogacenie procesu edukacyjnego między innymi treściami matematycznymi.
 • Wdrożenie w życie szkoły nowego produktu edukacyjnego, tj. własnego programu matematycznego "Matematyczna podróż - radość i pasja. Bawiąc - uczysz się, ucząc - bawisz się". Rozwijanie uzdolnień matematycznych w klasach 1-3 szkoły podstawowej.
 • Wdrożenie innowacji pedagogicznej w formie innowacji metodycznej na I etapie kształcenia.
 • Przeprowadzenie atrakcyjnych działań na podnoszenie jakości nauczania matematyki w szkole, co przejawia się w wyższych ocenach bieżących oraz ocenach ze sprawdzianów diagnostycznych, uzyskiwanych przez uczniów z edukacji matematycznej w klasach 1- 6.
 • Wzbogacenie oferty dydaktycznej szkoły.
 • Wzmocnienie współpracy środowiska szkolnego i przedszkolnego nauczycieli odpowiedzialnych za rozwijanie kompetencji matematycznych.

Jakie korzyści osiągnęli wychowankowie?
W ramach udziału w projekcie matematycznym uczniowie osiągnęli następujące korzyści:

 • posiadają wysoką motywację do nauki matematyki,
 • samodzielnie poszerzają wiedzę matematyczną,
 • samorealizują się, odkrywają własne talenty, zdolności,
 • rozwijają swoje zainteresowania i zdolności matematyczne,
 • mają poczucie samodzielności,
 • osiągają sukcesy w uczeniu się matematyki oraz w konkursach matematycznych.

Liczba nauczycieli, którzy wzięli udział w programie:
24 nauczycieli (13 nauczycieli klas 1-3, nauczyciel j. angielskiego, 5 nauczycieli świetlicy, 3 nauczycieli matematyki klas 4-6, 2 nauczycieli wspomagających )
Liczba uczniów biorących udział w programie w latach 2016-2019:
rok szkolny 2016/2017 : 244 uczniów
rok szkolny 2017/2018: 278 uczniów
rok szkolny 2018/2019: 170 uczniów


Jakie korzyści osiągnęli nauczyciele?

 • Pogłębienie wiedzy w zakresie diagnozy dzieci 6-letnich. Poznanie metod diagnozowania kompetencji matematycznych dzieci, sposobów rozpoznawania uzdolnień matematycznych, skutecznego wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 • Współpraca nauczycieli klas 1-3 z nauczycielami bielskich przedszkoli w ramach partnerstwa regionalnego.
 • Twórcze oraz efektywne organizowanie procesu uczenia się z elementami matematyki w klasach 1-8.
 • Wprowadzenie uczniów w świat matematyki, rozwijanie u nich zainteresowań, zdolności matematycznych oraz kompetencji matematycznych na coraz wyższym poziomie.
 • Opracowanie wg własnego pomysłu scenariuszy do zajęć z edukacji matematycznej, przeprowadzenie zajęć w klasach trzecich.
 • Wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły o atrakcyjne pomoce dydaktyczne, np.: Wiatrak matematyczny, klocki Lego, klocki Reko konstrukcyjne, piasek kinetyczny, tablice interaktywne.
 • Przeprowadzenie cyklu otwartych zajęć z edukacji matematycznej.

Szkoła Podstawowa nr 29

Szkoła Podstawowa nr 29 im J. Korczaka w Bielsku-Białej, dzielnica Komorowice Krakowskie. Położona w pięknej zielonej okolicy.
W szkoleniach w ramach projektu matematycznego uczestniczyło 18 nauczycieli z klas 1-3. Na bazie przygotowania merytorycznego w ramach programu matematycznego, nauczyciele klas pierwszych opracowali innowację pedagogiczną pt. „ Trzy kamyki, dwa patyki, uczmy się matematyki” realizowaną w pięciu klasach pierwszych w ramach edukacji matematycznej - co najmniej 4 godz. w tygodniu. Korzystając z ewaluacji zrealizowanego programu „ Trzy kamyki, dwa patyki, uczmy się matematyki”, nauczyciele klas pierwszych wdrożyli powyższy program w kolejnych pięciu klasach pierwszych.
W większości klas pierwszych uczniowie byli już objęci programem innowacyjnym w przedszkolu, co ułatwiło dalsze rozwijanie uzdolnień matematycznych dzieci w pierwszym roku nauki szkolnej.
W klasach drugich nauczyciele kontynuują program innowacyjny, którego celem jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności rozwiązywania zadań tekstowych.


Co dał placówce udział w projekcie matematycznym?
Udział w projekcie matematycznym przyczynia się do:

 • podwyższenia jakości pracy szkoły w zakresie nauczania matematyki,
 • poszerzenia oferty szkoły,
 • zwiększenia zainteresowania matematyką,
 • popularyzacji matematyki w naszej szkole,
 • stworzenia lepszej i atrakcyjniejszej formy i warunków rozwoju ucznia,
 • zaangażowania i inspiracji do wspólnych zadań zarówno uczniów, nauczycieli jak i rodziców,
 • wyposażenia placówki w różnorodne pomoce dydaktyczne wspierające uczniów w nauce i rozwijaniu uzdolnień matematycznych,
 • wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o specjalistyczne publikacje.

Jakie korzyści osiągnęli wychowankowie?
W ramach udziału w projekcie matematycznym uczniowie osiągnęli następujące korzyści:

 • rozwinęli umiejętności myślenia, zapamiętywania, kojarzenia i koncentracji uwagi,
 • zadania realizowane w formie zabaw, gier dydaktycznych i działań za pomocą konkretów stały się dla dzieci źródłem osiągania sukcesów,
 • kształcili umiejętności matematyczne manipulując odpowiednio dobranymi przedmiotami,
 • zgromadzone w ramach realizacji programu środki dydaktyczne umożliwiły uczniom manipulowanie konkretami, dokonywanie obliczeń matematycznych i rozwiązywanie zadań,
 • zwiększyli motywację do nauki matematyki, wiarę we własne siły i możliwości,
 • osiągali przyjemność z uczenia się matematyki, która stała się ulubionym przedmiotem dzieci, zaraz po wychowaniu fizycznym,
 • zwiększył się udział dzieci w konkursach matematycznych,
 • wykorzystanie matematycznej wiedzy w rozbudzaniu zainteresowań otaczającym światem,
 • w opinii rodziców, dzieci lubią uczyć się matematyki, a zajęcia matematyczne są ciekawe i atrakcyjne, uczniowie chętnie sięgają po gry, które same konstruują,
 • rodzice podkreślają, że dzieci nie ograniczają się tylko do zakresu liczbowego objętego programem danej klasy tylko liczą w rozszerzonym zakresie.

Jakie korzyści osiągnęli nauczyciele?
Nauczyciele dzięki udziałowi w projekcie matematycznym :

 • wzbogacili wiedzę metodyczną i merytoryczna poprzez cykliczne szkolenia i warsztaty,
 • zdobytą wiedzę wykorzystali uatrakcyjniając zajęcia, korzystając z różnorodnych środków dydaktycznych,
 • nawiązali współpracę z nauczycielami przedszkola- wymiana doświadczeń i wniosków do dalszej pracy z dzieckiem w zakresie rozwijania uzdolnień matematycznych i wyrównywania szans w klasie pierwszej,
 • stosowali innowacyjne metody, formy i środki dydaktyczne,
 • dzielili się swoimi doświadczeniami.

Bielsko-Biała
Maj 2019