Nabór do szkół i przedszkoli

Rekrutacja
uzupełniająca
do przedszkoli
Rekrutacja
do
szkół podstawowych
Rekrutacja
do klas pierwszych
szkół ponadpodstawowych