Przejdź do treści

E-wspomaganie

E-wspomaganie jest platformą wymiany doświadczeń nauczycieli w ramach międzyszkolnych sieci współpracy i samokształcenia koordynowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. W poszczególnych modułach tematycznych nauczyciele znajdą tu materiały dydaktyczne z zakresu nauczania wybranych przedmiotów oraz przykładowe propozycje rozwiązań wspierających wychowawczą działalność szkół i placówek oświatowych. Jest to miejsce dzielenia się dobrymi praktykami między innymi w zakresie efektywnego wspierania zdalnego nauczania.