Aktualności

1
lipca
Wakacje czas zacząć
W A K A C J E    C Z A S   Z A C Z Ą Ć Jak co roku w naszym mieście organizowane są imprezy, zajęcia i warsztaty przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sp...
1
lipca
Wakacje czas zacząć
W A K A C J E    C Z A S   Z A C Z Ą Ć Jak co roku w naszym mieście organizowane są imprezy, zajęcia i warsztaty przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zachęcamy do zapoznania się z atrakcyjnym programem "Lato w Mieście" gdzie zaplanowano wiele interesujących wydarzeń. Życzymy pogo...
23
lipca
Bezpieczny Przedszkolak w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka
BEZPIECZEŃSTWO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa m.in. „tworzenie sytuacji sprzy...
23
lipca
Bezpieczny Przedszkolak w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka
BEZPIECZEŃSTWO Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa m.in. „tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.Edukacja dzieci z zakresu bezpieczneg...
26
czerwca
Zajęcia w Oddziale Urzędu Celnego
Po raz kolejny klasa 2 i 3 technik spedytor w ramach innowacji pedagogicznej „Obsługa celna” miała okazję uczestniczyć w odprawach celnych ładunków. Zarówno towary przywożone jak i wywożone poza Unię Europejską muszą przejść...
25
czerwca
Podsumowanie 9 Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii
Twoja energia się liczy! – czyli wspomnienia o 9 Beskidzkim Festiwalu Dobrej Energii.W środę 12 czerwca od energii bielszczan w Parku Słowackiego aż kipiało - od najmłodszych przedszkolaków po najstar...
21
czerwca
Świadomie kształtujemy ścieżkę kariery zawodowej
Dnia 11.06 uczniowie klasy 2 bt (Technik organizacji reklamy) w ramach programu "świadomie kształtujemy ścieżkę kariery zawodowej" udali się na wycieczkę przedmiotową do Auchan Bielsko Biała. W trakci...
19
czerwca
Wyniki współzawodnictwa sportowego szkół - rok szkolny 2018/2019
WSPÓŁZAWODNICTWO SPORTOWE IGRZYSKA DZIECI /rocznik 2006 i młodsi/ rok szkolny 2018/2019 Miejsce Szkoła Punktacja Bielsko - Biała Punktacja półfinały, finały wojewódzkie Suma...