Przejdź do treści

Placówki

pow
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 
Juliusza Słowackiego 45, 43-300 Bielsko-Biała

Przedszkola Specjalne i Integracyjne:

prz
Przedszkole nr 38
Grażyny 19, 43-300 Bielsko-Biała
prz
Przedszkole Integracyjne nr 1
Korzenna 37, 43-303 Bielsko-Biała
prz
Przedszkole Integracyjne nr 2
Łagodna 16, 43-300 Bielsko-Biała

Szkoły Podstawowe Specjalne i Integracyjne:

sp
Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna im. Kazimierza Brodzińskiego
Kazimierza Brodzińskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała
sp
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 11 przy Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
Józefa Lompy 9, 43-300 Bielsko-Biała
sp
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 17
Bratków 6, 43-303 Bielsko-Biała
sp
Szkoła Podstawowa nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej
Sternicza 4, 43-308 Bielsko-Biała
sp
Szkoła Podstawowa nr 39 Dla Dzieci Słabosłyszących Niesłyszących i z Afazją im. Marii Góralówny
Kamienicka 11A, 43-300 Bielsko-Biała
pow
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Filarowa 52, 43-300 Bielsko-Biała
pow
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki
Starobielska 9, 43-300 Bielsko-Biała

Szkoły Ponadpodstawowe Specjalne i Integracyjne:

lo
VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej
Sternicza 4, 43-300 Bielsko-Biała
tch
Technikum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych im. Jędrzeja Śniadeckiego
Juliusza Słowackiego 24, 43-300 Bielsko-Biała
br
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 9 w Zespole Szkół Specjalnych im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Wapienicka 46, 43-383 Bielsko-Biała
szp
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Wapienicka 46, 43-382 Bielsko-Biała