Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Rodzaj placówki
Szkoła zawodowa specjalna (szkoła specjalna)
Dane adresowe
ul. Wapienicka 46
43-382 Bielsko-Biała
Dyrektor
Magdalena Bulińska
Numer kontaktowy
MzMgODE4IDMzIDU2