Szkoła Podstawowa nr 39 Dla Dzieci Słabosłyszących Niesłyszących i z Afazją im. Marii Góralówny

Rodzaj placówki
Szkoła podstawowa (szkoła specjalna)
Dane adresowe
ul. Kamienicka 11A
43-300 Bielsko-Biała
Dyrektor
Daria Biernat-Cudak
Numer kontaktowy
MzMgODEyIDUzIDA4