Przejdź do treści

Zakończenie Projektu „HISZPAŃSKIE STAŻE DLA NAJLEPSZYCH”

22-02-2021 Oświata Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej
Obrazek aktualności Zakończenie Projektu „HISZPAŃSKIE STAŻE DLA NAJLEPSZYCH”

Zakończyliśmy Projekt „HISZPAŃSKIE STAŻE DLA NAJLEPSZYCH”, w ramach którego uczniowie odbyli miesięczny staż w Maladze, w Hiszpanii (tura I 04.03.2019 – 29.03.2019, tura II 02.03.2020 – 13.03.2020). Był to kolejny projekt realizowany przez Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.

Projekt był realizowany w okresie 01.09.2018 – 31.12.2020.
Dzięki Funduszom Europejskim uczniowie mogli realizować miesięczne praktyki zawodowe w Hiszpanii! Staże były finansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „ Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Dofinansowanie projektu wyniosło 407 571,90 PLN.

„HISZPAŃSKIE STAŻE DLA NAJLEPSZYCH” był to projekt skierowany do uczniów klas trzecich Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Wzięło w nim udział 34 uczniów (tura I 17 uczniów oraz tura II 17 uczniów) kształcących się na kierunkach: technik pojazdów samochodowych, technik spedytor i technik mechanik. Głównym celem projektu był rozwój kluczowych kompetencji zawodowych i językowych wśród uczniów. Młodzież podnosiła swoje kompetencje zawodowe i językowe oraz zdobywała doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku.
Przygotowania do udziału w projekcie dotyczyły wsparcia językowo-kulturowo-pedagogicznego. Uczniowie poznali hiszpańskie i angielskie słownictwo branżowe, zwroty związane z życiem codziennym oraz specyfikę kultury Hiszpanii oraz zwyczaje, tradycje i różnice mentalne.
Staż w Hiszpanii, w Maladze obejmował praktyki zawodowe w firmach oraz zajęcia z języka hiszpańskiego, a także warsztaty dotyczące min.: kreatywności, tworzenia własnego wizerunku na rynku pracy, umiejętności pracy w grupie, empatii oraz radzenia sobie za granicą, szczególnie z szokiem kulturowym.

Stażyści zdobywali umiejętności i kompetencje zawodowe w zależności od kierunku kształcenia. W Projekcie brali udział również nauczyciele z Naszej Szkoły: Pani Teresa Glądys, Pani Gabriela Duch, Pan Sławomir Szęszoł oraz Pan Artur Skiba. Młodzież pod okiem nauczycieli-opiekunów mogła realizować główne cele zagranicznego stażu. W Maladze mogliśmy liczyć na wsparcie i pomoc tutorów z Firmy EuroMind Panią Annę Małocha (I Tura) oraz Panią Maję Lippki (II Tura). Całość przygotowań do wyjazdu oraz naszego pobytu w Maladze nadzorowała Pani Amelia Wójcik oraz Pan Jakub Kubicki z Firmy Euromind. Oprócz zajęć uczniowie mieli możliwość poznania kultury (pokaz tańca flamenco, tradycyjne tapas) oraz zabytkowych miast Hiszpanii min.: Malagę, Kordobę, Granadę, Sewillę, Rondę i Gibralta.

Niestety podczas naszego drugiego pobytu w Maladze (02.03.2020 – 13.03.2020) musieliśmy stawić czoła nowej trudnej sytuacji, ponieważ był to czas ogłoszenia pandemii COVID-19. Zarówno opiekunowie jak i uczniowie znaleźli się w wyjątkowej sytuacji. Zaistniała konieczności skrócenia pobytu i wcześniejszego powrotu do kraju. Doświadczenia radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konieczność współdziałania w tych sytuacjach to kolejne umiejętności nabyte przez uczniów i opiekunów.

Z uwagi na szczególne warunki i obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie nie można było zorganizować na Auli Szkolnej oficjalnego zakończenia Projektu „HISZPAŃSKIE STAŻE DLA NAJLEPSZYCH”. Uczniowie otrzymali dokumenty (Certyfikat odbycia stażu, ECVET, Certyfikat ukończenia kursu języka hiszpańskiego i Europass) indywidualnie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Podsumowanie Projektu jest w formie prezentacji, które wykonali uczniowie z poszczególnych kierunków (technik pojazdów samochodowych, technik mechanik oraz technik spedytor) oraz koordynator projektu. Można je zobaczyć w zakładce „Projekty” pod nazwą „HISZPAŃSKIE STAŻE DLA NAJLEPSZYCH”. Tam też można zobaczyć prezentacje wykonane przez uczniów z I Tury Projektu. Zachęcam również do obejrzenia fotorelacji z naszych wycieczek i aktywności kulturowych znajdującej się w Naszej Szkole oraz na stronie Szkoły.
Koordynator Projektu: Teresa Glądys