Przejdź do treści

Uroczyste otwarcie nowych pracowni automatyki

17-05-2021 Oświata Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej

W dniu 12 maja 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowych pracowni automatyki w ZSSiO. Swoją obecnością zaszczycili nas:

     - Prezydent Miasta Bielska-Białej – Jarosław Klimaszewski,

     - Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej – Piotr Kucia,

     - Główny specjalista w Wydziale Edukacji i Sportu – Aleksander Pietrzak,

     - Dyrektor oddziału Astor Katowice – Małgorzata Hadwiczak,

     - Zastępca Dyrektora oddziału Astor Katowice – Piotr Hornik.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali sami uczniowie.

Nowe pracownie będą wykorzystywane w kształceniu na kierunkach technik automatyk, technik robotyk i automatyk. Zawód automatyka i robotyka z uwagi na dynamicznie postępującą automatyzację i robotyzację procesów pracy jest niezwykle cenny i poszukiwany na obecnym rynku pracy. Są to nowe zawody dla osób zainteresowanych łączeniem wiedzy między innymi z zakresu elektryki, elektroniki, mechatroniki i informatyki.

Nowoczesne wyposażenie pracowni pozwoli kształcić młodzież na najwyższym poziomie w w/w kierunkach. Co ważne, pracownie zostały wyposażone w urządzenia i oprogramowanie wykorzystywane na co dzień w przedsiębiorstwach z branży automatyki i robotyki. Nowe pracownie są wyposażone m. in. w:

     - pneumatyczne stanowiska szkoleniowe umożliwiające prezentowanie budowy i zasady działania układów pneumatycznych,

     - stanowiska do nauki konfiguracji i sterowania ruchem silnika trójfazowego przy użyciu falownika, na których można np.: uczyć się i opanować w praktyce  sterowanie silnikiem elektrycznym za pomocą falownika (przemiennika częstotliwości) oraz zapoznać się z tematyką związaną z bezpieczeństwem pracy układów automatyki wyposażonych w elementy wirujące, a także zdobyć wiedzę na temat metod projektowania stanowisk o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa,

     - stanowiska komputerowe z systemem SCADA – umożliwiające przestawienie uczniom możliwości systemów SCADA oraz programowania sterowników PLC,

     - stanowiska do nauki programowania sterowników PLC oraz paneli operatorskich HMI – pozwalające na zapoznanie się z budową sterowników PLC i paneli HMI oraz umożliwienie nauki ich programowania w środowisku Codesys,

     - stanowiska automatyki budynkowej BMS – umożliwiające zapoznanie się z otwartym i bezprzewodowym systemem urządzeń pomiarowych i sterujących, obejmującym takie obszary jak: analiza zużywanej energii, sterowanie oświetleniem i maszynami, czy pomiar parametrów środowiskowych.

Nowe wyposażenie z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego, a także do odpowiedniego przygotowania uczniów do pracy na stanowiskach wyposażonych w nowoczesne urządzenia i systemy automatyki oraz robotyki.

Koszty kompleksowego remontu i wyposażenia pracowni zostały sfinansowane w całości z kasy miasta. Wszystkie urządzenia i sprzęt wraz z oprogramowaniem dostarczyła firma Astor – partner szkoły.

Artykuł na stronie Urzędu Miasta: Nowoczesne pracownie otwarte