Przejdź do treści

Kształtowanie kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci z doświadczeniem migracji

18-05-2021 Oświata Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej
Z dumą prezentujemy naszą wspólną publikację z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. W publikacji znalazły się artykuły pracowników naukowych ATH, nauczycieli konsultantów BBODN, pracowników Zespołu Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Bielsku- Białej, Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach oraz nauczycieli praktyków z naszego miasta!
Jesteśmy dumni tym bardziej, że publikacja ukazała się w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej!

Zachęcamy do lektury:)


Zapraszamy do obejrzenia filmowych zapowiedzi rozdziałów naszej publikacji oraz do lektury pełnego tekstu:

Ewa Babiarz, Anna Dzięgiel: "Kształtowanie kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci z doświadczeniem migracji jako wyzwanie edukacyjne"


Lidia Adamczyk-Jóskow: "Wspomaganie pedagogów szkolnych w procesie kształtowania kreatywności u uczniów − przykładowe efekty wdrożeń"


Magdalena Michałowska, Anna Ratomska, Halina Jurszczyk: "Kształtowanie kompetencji matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej. Wybrane metody i techniki pracy aktywizujące i motywujące dzieci do uczenia się matematyki"


Monika Wisła, Anna Twardawa: "Kompetencje cyfrowe nauczyciela. Z doświadczeń nauczycieli w wykorzystywaniu przykładowych aplikacji w edukacji zdalnej w czasie pandemii"


Teresa Migdał-Baran: „Kodowanie na dywanie” a poznawanie przez dzieci w wieku przedszkolnym kodów i sposobów kodowania jako wprowadzenie do programowania