Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

18-03-2020 Oświata
Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

W ramach przygotowania do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli organizuje spotkania online dla zainteresowanych nauczycieli. W trakcie telekonferencji prowadzonych przez Panią Monikę Wisłę – konsultanta BBODN ds. nauczania drugiego języka obcego, prezentowane są różnorodne narzędzia i platformy do zdalnego nauczania. - Uczestnicy webinariów mają okazję uczyć się od siebie nawzajem i dzięki temu poszerzają swoje zasoby metod, technik i narzędzi do zdalnej pracy z uczniami – podkreśla dr Agnieszka Herma Dyrektor BBODN w Bielsku-Białej.

Zapraszam codziennie o 9.00 na bezpłatne 💚 spotkania online :

Jak przygotowywać zadania domowe w nauczaniu zdalnym, z jakich narzędzi korzystać ?

Platforma zoom cz.1.

Platforma zoom cz.2.

Platforma zoom cz.3.