Filtrowanie

Placówki oświatowe

sp
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Janusza Korczaka
Czereśniowa 20, 43-346 Bielsko-Biała
sp
Szkoła Podstawowa nr 30
Mazańcowicka 34, 43-346 Bielsko-Biała
sp
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Jana Kochanowskiego
Zapłocie Duże 1, 43-300 Bielsko-Biała
sp
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jana III Sobieskiego
Cieszyńska 393, 43-382 Bielsko-Biała
sp
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kornela Makuszyńskiego
Łagodna 26, 43-300 Bielsko-Biała
sp
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 34 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki
Starobielska 9, 43-300 Bielsko-Biała
sp
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 35 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
Filarowa 52, 43-300 Bielsko-Biała
sp
Szkoła Podstawowa nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej
Sternicza 4, 43-308 Bielsko-Biała
sp
Szkoła Podstawowa nr 37 im. generała Mariusza Zaruskiego
Doliny Miętusiej 5, 43-316 Bielsko-Biała
sp
Szkoła Podstawowa nr 38 w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących
Filarowa 52, 43-300 Bielsko-Biała
sp
Szkoła Podstawowa nr 39 Dla Dzieci Słabosłyszących Niesłyszących i z Afazją im. Marii Góralówny
Kamienicka 11A, 43-300 Bielsko-Biała
lo
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
Listopadowa 70, 43-300 Bielsko-Biała
lo
II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka
Jutrzenki 13, 43-300 Bielsko-Biała
lo
III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Sefana Żeromskiego
Bohaterów Warszawy 20, 43-300 Bielsko-Biała
lo
IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej
Michałowicza 55, 43-300 Bielsko-Biała
lo
V Liceum Ogólnokształcące
Józefa Lompy 10, 43-300 Bielsko-Biała
lo
VI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Intergacyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej
Sternicza 4, 43-300 Bielsko-Biała
lo
VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej
Marii Konopnickiej 6, 43-300 Bielsko-Biała
tch
Technikum nr 1 w Bielskiej Szkole Przemysłowej
Teodora Sixta 20, 43-300 Bielsko-Biała
tch
Technikum nr 2 w Zespole Szkół Budowlanych im. Generała Stanisława Maczka
Budowlanych 4, 43-300 Bielsko-Biała