Filtrowanie

Placówki oświatowe

oku
Bielskie Centrum Edukacji
Piastowska 21, 43-300 Bielsko-Biała
szs
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy
Wapienicka 46, 43-382 Bielsko-Biała
pow
Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki
Józefa Lompy 7, 43-300 Bielsko-Biała
pow
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki
Starobielska 9, 43-300 Bielsko-Biała
pow
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Filarowa 52, 43-300 Bielsko-Biała
pow
Szkolne Schronisko Młodzieżowe im. Bolka i Lolka
Starobielska 10, 43-300 Bielsko-Biała
pow
Bursa
Starobielska 10, 43-300 Bielsko-Biała
pow
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Juliusza Słowackiego 45, 43-300 Bielsko-Biała
pow
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Dywizji Kościuszkowskiej 2, 43-300 Bielsko-Biała
odn
Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Filarowa 52, 43-300 Bielsko-Biała
sp
Szkoła Podstawowa nr 2 Towarzystwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
Plac Marcina Lutra 7, 43-300 Bielsko-Biała
sp
Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzysztwa Szkolnego im. Mikołaja Reja
tch
Technikum w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej
Akademii Umiejętności 1, 43-300 Bielsko-Biała
br
Branżowa Szkoła I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej
Akademii Umiejętności 1, 43-300 Bielsko-Biała