Filtrowanie

Placówki oświatowo-wychowawcze

pow
Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki
Józefa Lompy 7, 43-300 Bielsko-Biała
pow
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki
Starobielska 9, 43-300 Bielsko-Biała
pow
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Filarowa 52, 43-300 Bielsko-Biała
pow
Szkolne Schronisko Młodzieżowe im. Bolka i Lolka
Starobielska 10, 43-300 Bielsko-Biała
pow
Bursa
Starobielska 10, 43-300 Bielsko-Biała
pow
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Juliusza Słowackiego 45, 43-300 Bielsko-Biała
pow
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Dywizji Kościuszkowskiej 2, 43-300 Bielsko-Biała