Zwycięstwo VI Liceum Ogólnokształcącego W Bielsku – Białej w X Edycji Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni”

07-02-2020 Oświata VI Liceum Ogólnokształcące w Bielsku-Białej
Zwycięstwo VI Liceum Ogólnokształcącego W Bielsku – Białej w X Edycji Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni”

Dn. 6 lutego 2020 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej przy ul. Sterniczej 4 na Osiedlu Beskidzkim przeprowadzono finałowy etap X edycji Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni". Organizatorami konkursu byli: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” w Bielsku-Białej. Pytania konkursowe ułożył mgr Artur Kasprzykowski, pracownik placówki IPN w Bielsku-Białej. Ze strony ZSO im. AK konkurs przygotowali: mgr Jacek Żyrek i mgr Rafał Kutryba.

W finale konkursu wzięło udział 52 uczniów reprezentujących 17 szkół średnich z powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Prace finalistów oceniała komisja pod przewodnictwem A. Kasprzykowskiego.

Z uczestnikami konkursu spotkali się dwaj znani działacze demokratycznej opozycji antykomunistycznej: dr Janusz Okrzesik i Wiesław Pyzio, którzy opowiadali o działaniach organizacji młodzieżowych oraz NSZZ „Solidarność” na Podbeskidziu w latach 80-tych.

Po ustaleniu wyników konkursu, w sali kinowej ZSO im. AK odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu. Oprócz uczniów i ich opiekunów w uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście, a wśród nich:

- przewodniczący Rady Miasta Bielska-Białej dr Janusz Okrzesik,

- dyrektor Oddziału IPN w Katowicach dr Andrzej Sznajder,

- wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” Stanisław Sołtysik,

- dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty mgr Janusz Kaps,

- były działacz opozycji demokratycznej Wiesław Pyzio.

W trakcie uroczystości głos zabierali kolejno: mgr Artur Kasprzykowski, wiceprzewodniczący Stanisław Sołtysik, dyr. Andrzej Sznajder. Dr Sznajder odczytał list Prezesa IPN Jarosława Szarka adresowany do uczestników konkursu.

Po zakończeniu wystąpień nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu.

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła WIKTORIA MILUĆ, uczennica kl. 3a VI Liceum Ogólnokształcącego w ZSO im. AK w Bielsku-Białej (opiekun – mgr Rafał Kutryba).

Uczestnikom konkursu nagrody, dyplomy i upominki wręczyli zaproszeni goście. Nagrody i upominki ufundowały: Zarząd Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność" oraz Oddział IPN w Katowicach. Wydarzenia relacjonowała lokalna telewizja.

Młodzież w trakcie finałowego etapu X Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni” w sali Zespołu Szkół Ogólnokształcących

im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej(6 lutego 2020 r.)

 Działacze demokratycznej opozycji z lat 80-tych:
dr Janusz Okrzesik (od lewej) i Wiesław Pyzio
podczas spotkania z młodzieżą w sali ZSO im. AK w Bielsku-Białej

Młodzież podczas prelekcji dr. Janusza Okrzesika i Wiesława Pyzio

Dyrektor ZSO im. AK mgr Dorota Siwik i zaproszeni goście

Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność”

Stanisław Sołtysik

Dyrektor katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej
dr Andrzej Sznajder wręcza dyplomy i upominki uczennicom
VI Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej

Laureaci X Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego „Solidarni”,
ich nauczyciele oraz goście zaproszeni na finał konkursu
(piąta z prawej – Wiktoria Miluć, zwyciężczyni konkursu)

Laureaci konkursu z opiekunami
(w środku – Wiktoria Miluć i mgr Rafał Kutryba)