Przejdź do treści

Zapisy do klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

21-09-2022

Szkoła Podstawowa nr 11 w Bielsku-Białej przy ul. Lompy 9 informuje o nowo otwartych oddziałach klas I-III szkoły podstawowej dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30–go września bieżącego roku szkolnego. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu ze szkołą - osobistego lub telefonicznego: 33 821 26 53 lub 731 142 649.