Wręczenie stypendiów dla najlepszych uczniów

03-12-2019 Oświata
Wręczenie stypendiów dla najlepszych uczniów

2 grudnia br. w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego prezydent Jarosław Klimaszewski spotkał się ze szczególnie uzdolnionymi uczniami bielskich szkół. Była to okazja do wręczenia stypendiów i nagród za ich osiągnięcia. Stypendia zostały przyznane w ramach realizacji „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pobierającej naukę na terenie Miasta Bielska-Białej”.

Stypendia i nagrody przyznawane są uczniom wszystkich typów szkół publicznych bądź niepublicznych w Bielsku-Białej, którzy uzyskali średnią ocen określoną w regulaminie oraz legitymują się takimi osiągnięciami jak tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, ponadwojewódzkim organizowanego dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych lub laureata olimpiady o zasięgu ogólnopolskim czy międzynarodowym organizowanej dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

W tym roku stypendia trafiły do 23 uczniów szkół podstawowych, 28 uczniów klas gimnazjalnych oraz 13 uczniów szkół ponadpodstawowych.