Ruszył nabór do udziału w Młodzieżowej Konferencji w Wolfsburgu w Niemczech

16-01-2020 Oświata
Ruszył nabór do udziału w Młodzieżowej Konferencji w Wolfsburgu w Niemczech

Informacja o naborze na wyjazd na Młodzieżową Konferencję do Wolfsburga  w Niemczech.

Szanowni uczniowie szkół ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych i studenci pobierający naukę w Bielsku-Białej,

Na ręce władz miasta Bielska-Białej wpłynęło zaproszenie z miasta partnerskiego Wolfsburg w Niemczech dla czterech przedstawicieli Bielska-Białej do udziału w Międzynarodowej Konferencji dla Młodzieży.

Organizatorami konferencji są Koło Młodzieży Miasta Wolfsburga oraz Urząd Miejski w Wolfsburgu. Będzie to druga edycja konferencji, która po raz pierwszy została zorganizowana w 2018 r. Delegacja młodzieży z Bielska-Białej wzięła udział w pierwszej edycji i zgodnie uznała to za bardzo wartościową inicjatywę. Z ich relacją z wyjazdu można się zapoznać w artykule pod linkiem: https://redakcjabb.pl/11432/mlodziezowa-rada-miasta-zagranica

Tegoroczna edycja konferencji odbędzie się od 27 kwietnia do 3 maja 2020 r. i przeznaczona jest dla młodzieży w wieku od 16 do 21 lat (do składu delegacji z Bielska-Białej zapraszamy młodzież w wieku 18-21 lat) zaangażowanej  w działalność na polu wsparcia dla dzieci i młodzieży, działań społecznych i socjalnych, działalność na rzecz ochrony środowiska w Bielsku-Białej. Jest ona adresowana do młodych liderów i działaczy na rzecz społeczności lokalnej Bielska-Białej. Językiem konferencji jest język angielski (tłumaczenie na żaden inny język nie jest planowane).

Młodzi ludzie biorący udział w konferencji zostaną zakwaterowani w schronisku młodzieżowym w Wolfsburgu w pokojach 4-osobowych. W tym samym miejscu zostaną także zapewnione posiłki. Na miejscu uczestnicy nie będą ponosić żadnych kosztów. Koszty, które uczestnik wybrany w procesie rekrutacji będzie ponosił to koszt transportu na miejsce konferencji i kieszonkowe na własne wydatki.

Wraz z delegacją młodzieży do Wolfsburga pojedzie przedstawiciel Wydziału Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

Warunki stawiane uczestnikom wyjazdu/Jakich młodych ludzi szukamy?

  1. Pełnoletność w dniu wyjazdu na konferencję, ale nie więcej niż 21 lat.
  2. Działalność społeczna, działalność na rzecz dzieci i młodzieży, na rzecz ochrony środowiska, działalność w Młodzieżowej Radzie Miasta, w samorządzie szkolnym itp. Osiągnięcia i działalność potwierdzona przez dyrektora szkoły bądź rektora uczelni wyższej, do której kandydat zainteresowany wyjazdem uczęszcza.
  3. Gotowość pokrycia kosztów transportu dla siebie na trasie Bielsko-Biała – Berlin/Wolfsburg.
  4. Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B1 umożliwiająca czynny udział w obradach konferencji.
  5. Fakt pobierania nauki w szkole ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej zlokalizowanej na terenie Miasta Bielska-Białej bądź fakt bycia studentem uczelni wyższej zlokalizowanej w Bielsku-Białej.

Program konferencji:

27 kwietnia 2020 – przyjazd do Wolfsburga, spotkanie integracyjne w godzinach wieczornych.

28-30 kwietnia 2020 – ceremonia otwarcia konferencji, spotkania i warsztaty w ramach programu, zajęcia rekreacyjne oraz kulturalne dla uczestników konferencji (popołudniami i wieczorami).

1 maja 2020 – realizacja różnego typu projektów na rzecz społeczności lokalnej Wolfsburga. Uczestnicy wspólnie wykonają coś trwałego dla społeczności lokalnej jak np.: sprzęt do zabawy w ośrodku wsparcia dla dzieci i młodzieży lub posadzą drzewo jako wkład w ochronę lokalnej przyrody.

2 maja 2020 – wycieczka do Berlina.

3 maja 2020 – zakończenie konferencji w Berlinie, wyjazd do swojego miejsca zamieszkania.

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 30 stycznia 2020 roku. Szczegółowy przebieg procesu rekrutacji zawarty jest w załączniku.

Wszelkie pytania proszę kierować oraz dokumenty aplikacyjne proszę przesyłać do Wydziału Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej na adres e-mail: bpm@um.bielsko.pl oraz b.hlousek@um.bielsko.pl, nr telefonu 33 4701 239.

Zdjęcia z poprzedniej edycji konferencji - Rok 2019

Dokumenty do pobrania: