Przejdź do treści

Rekrutacja do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Bielsko-Biała na rok szkolny 2023/2024

18-01-2023 Oświata

Rekrutacja do klas pierwszych ogólnodostępnych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się 6 marca 2023 r. Szczegółowy harmonogram działań znajduje się w załączonym Zarządzeniu Prezydenta Miasta, zawierającym terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024.

https://sp-bielsko-biala.nabory.pl

Dokumenty do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR ON-II.0052.32.2023.ES PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ

z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bielsko-Biała