PO WER - DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

10-09-2020 Oświata Szkoła Podstawowa nr 36 w Bielsku-Białej
PO WER - DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

9 września 2020 roku rodzice uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej mieli okazję obejrzeć wystawę zdjęć dokumentujących wyjazdy nauczycieli naszej szkoły na kursy  w miejscowości Portsmouth w Wielkiej Brytanii. Uczestnicy kursów rozwijali tam swoje umiejętności językowe oraz metodyczne, realizując projekt pt. "Nowoczesna szkoła - dwujęzyczna, wielokulturowa i innowacyjna" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój " Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej ".

Do zdjęć dołączono informacje na temat założeń realizowanego projektu oraz wpływu zdobytych umiejętności na dalszy rozwój naszej placówki.

Wystawa wzbudziła duże zainteresowanie wśród rodziców, którzy dowiedzieli się  o nowych metodach pracy, bazujących na metodzie CLIL, stosowanych zarówno na lekcjach języków obcych jak i innych przedmiotów ogólnokształcących.

Uczniowie, oglądający zdjęcia ich nauczycieli zdobywających nowe umiejętności w trakcie wyjazdów na zagraniczne kursy językowe oraz metodyczne, mieli okazję przekonać się o prawdziwości stwierdzenia, że nauka to podróż , która trwa przez całe życie. Miejmy nadzieję, że przykład nauczycieli nieustannie zdobywających wiedzę będzie wzorem i inspiracją dla młodych ludzi uczących się w naszej szkole.