Obserwacja dzieci, diagnoza, planowanie działań we współpracy z PPP

08-12-2020 Oświata Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej
Obserwacja dzieci,  diagnoza, planowanie działań  we współpracy z PPP

W ramach spotkania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego 8 grudnia 2020 zorganizowaliśmy webinarium na temat: „Obserwacja dzieci, diagnoza, planowanie działań we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - analiza arkuszy obserwacji, planowanie, wdrażanie, monitoring działań i ewaluacja”. Spotkanie prowadziła Pani mgr Lucyna Kempys – Koordynator sieci. Nagranie z webinarium jest dostępne po zalogowaniu na stronie https://eduportal.bielsko.pl/e-wspomaganie w zakładce „Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna”.