Obradowała Młodzieżowa Rada Miasta

13-02-2020 Oświata
Obradowała Młodzieżowa Rada Miasta

4. sesja Młodzieżowej Rady Miasta odbyła się 10 lutego w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Gośćmi sesji MRM byli radny Rady Miejskiej Bielska-Białej Janusz Buzek, dyrektor Biura RM Danuta Brejdak i dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Janusz Kaps.

Posiedzenie rozpoczęło złożenie ślubowania przez nową delegatkę – Zofię Jaskulską. Po nim prezydium MRM przyjęło porządek obrad i głos zabrał radny Janusz Buzek. Radny, zachęcał młodzież do składania projektów w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

- To jest inicjatywa skierowana do grup nieformalnych. Państwo możecie występować o pieniądze na różne projekty edukacyjne, akcje społeczne. Wnioski można składać do 1 marca. Grupę nieformalną może tworzyć dużo osób, ale minimum są to trzy osoby dorosłe. Więc wy, młodzi ludzie, możecie zawiązywać takie grupy na potrzeby projektów w waszych szkołach, angażując w to nauczycieli czy rady rodziców. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich jest tak pomyślany, żeby wesprzeć ludzi, którzy mają fajne pomysły, ale nie mają pieniędzy na ich realizację, i żeby ten wniosek nie był trudny do napisania. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej www.fioslaskie.commówił radny.

Prezydium MRM poprosiło również radnego J. Buzka o przybliżenie delegatom pojęć interpelacja i petycja. Działanie interpelacji wytłumaczyła Danuta Brejdak.

- Zgodnie ze statutem Młodzieżowej Rady Miasta każdy delegat może złożyć interpelację do prezydium MRM, a później taka interpelacja, jeśli dotyczy prezydenta i spraw merytorycznych, jako zapytanie, wniosek czy pomysł może np. za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej trafić do prezydenta – powiedziała D. Brejdak.

O petycjach mówił, przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RM Janusz Buzek.

- Państwo jako mieszkańcy Bielska-Białej możecie składać do przewodniczącego Rady Miejskiej petycje w różnych sprawach. Te później trafiają do komisji, którą prowadzę – informował radny.

Młodzi ludzie pytali radnego o to, jak napisać petycję i czy taki dokument musi spełniać jakiekolwiek wymogi formalne?

- Ważne, żeby pisać prosto: adresat, petycja w sprawie itd. Przedmiotem petycji może być nadanie nazw ulicom, rondom. Jako uczniowie możecie wystąpić o rewitalizację przyszkolnego skweru czy utworzenie siłowni plenerowej przy szkole. Trzeba pamiętać tylko, aby inicjatywa, o którą wnioskujecie, dotyczyła terenu należącego do miasta – tłumaczył radny.

Podczas sesji pojawiła się też interpelacja. Jeden z delegatów, Przemysław Sikora pytał o szczegóły prowadzenia akcji #PoznajMRM. To inicjatywa Komisji ds. integracji młodzieży MRM, która ma na celu przybliżenie sylwetek delegatów Młodzieżowej Rady Miasta. Na fanpage Młodzieżowa Rada Miasta Bielska-Białej można już znaleźć kilka zdjęć delegatów i opisy tego, czym się zajmują, gdzie się uczą i co jest ich pasją. W ramach trwania kadencji MRM znajdą się tam opisy wszystkich delegatów.

Następna sesja MRM została zaplanowana na 11 marca. Młodzież będzie gościć bielskich seniorów.

źródło: UM Bielsko-Biała