Przejdź do treści

Międzynarodowy Konkurs Językowo-Plastyczny "Imagine England"

23-11-2022 Oświata Szkoła Podstawowa nr 26 im. Zygmunta Lubertowicza w Bielsku-Białej - Bartłomiej Paszylk

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych do wzięcia udziału w Międzynarodowym Konkursie Językowo-Plastycznym "Imagine England" organizowanym przez naszą szkołę. Zadaniem konkursowym jest stworzenie plakatu ilustrującego książkę, której akcja toczy się w Anglii, opatrzonego nazwiskiem autora książki, jej anglojęzycznym tytułem oraz pochodzącym z książki cytatem (również w języku angielskim). Prace można wykonywać dowolną techniką, indywidualnie lub w grupach 2-5 osób. Udział w konkursie jest bezpłatny, a jego laureaci otrzymają nagrody książkowe do nauki języka angielskiego. Pełny regulamin konkursu zamieszczamy poniżej. Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adres imagine.competitions@gmail.com

---

REGULAMIN MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU "IMAGINE ENGLAND"

  1. Międzynarodowy Konkurs Językowo-Plastyczny „Imagine England” jest przeznaczony dla uczniów w wieku 6-15 lat. Jego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Złoty Potok 7, 43-318 Bielsko-Biała.
  2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów w wieku 6-10 lat i dla uczniów w wieku 11-15 lat. Prace mogą być przygotowywane indywidualnie lub w grupach 2-5-osobowych i muszą być opatrzone nazwiskami i wiekiem wszystkich uczniów, którzy nad nimi pracowali (na rewersie pracy lub na osobnej liście). Uczniowie tworzą plakaty zainspirowane książkami, których akcja toczy się w Anglii, opatrując je nazwiskiem autora i anglojęzycznym tytułem dzieła, które stało się dla nich inspiracją (np. Charles Dickens „Oliver Twist”) oraz krótkim cytatem z tego dzieła w języku angielskim (może to być np. barwny opis miejsca lub postaci, interesujące zdanie lub zabawny fragment dialogu – cokolwiek uczeń uzna za godne wyróżnienia). Można również wybrać książkę napisaną w języku polskim – w takim wypadku należy przetłumaczyć jej tytuł i wybrany z niej cytat na język angielski.
  3. Prace mogą być wykonywane dowolną techniką i mogą być przesyłane do organizatora albo w formie fizycznej, albo elektronicznej. Organizator nie zwraca prac przesłanych na konkurs, a przesłanie pracy oznacza jednocześnie akceptację regulaminu i wyrażenie zgody na publikację pracy w materiałach związanych z konkursem (galerie internetowe, strona internetowa organizatora konkursu, profil Imagine Competitions na facebooku, profil eTwinning organizatora itd.) oraz na opatrzenie pracy danymi osobowymi wyróżnionych w ten sposób uczniów.
  4. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody książkowe, a zwycięskie i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane w internetowej galerii powiązanej z konkursem.
  5. Prace należy przesyłać do dnia 27 stycznia 2023 r. na adres organizatora (patrz: punkt 1) lub drogą elektroniczną na adres imagine.competitions@gmail.com (pod ten adres mailowy można również przesyłać wszelkie zapytania dotyczące konkursu).
  6. Terminarz konkursu:

- do 27 stycznia 2023 r. – przyjmowanie prac konkursowych

- do 24 lutego 2023 r. – ogłoszenie wyników konkursu

- do 31 marca 2023 r. – przesłanie zwycięzcom dyplomów i nagród.

  1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
  2. Opiekunami konkursu są nauczyciele zatrudnieni w placówce organizującej konkurs, czyli Szkole Podstawowej nr 26 w Bielsku Białej: Adriana Sawa, Marzena Mędrzak, Katarzyna Puchalska i Bartłomiej Paszylk.

---