Przejdź do treści

Mały Fiat, Wielka Szkoła! – obchody Jubileuszu 50-lecia ZSSiO

18-12-2022 Oświata Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej

I stało się! „Samochodówka” dołączyła do grona 50-latek! A przecież wiadomo, że prawdziwe życie zaczyna się po pięćdziesiątce.

29 listopada był niezwykle ważnym dniem dla Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. To właśnie wtedy uczciliśmy 50 lat istnienia bielskiej „Samochodówki”. A było co świętować!

Punktualnie o 11.00 rozpoczęliśmy świętowanie w murach szkoły. Uroczystą akademię rozpoczęła tańcem Varvara Diudenko, uczennica klasy 8 Szkoły Podstawowej nr 38 z naszego Zespołu Szkół.

50 lat… Ktoś mógłby powiedzieć: to tylko liczba… Dla nas to jednak coś zdecydowanie ważniejszego – pół wieku tradycji, praca dyrektorów, doświadczenie nauczycieli, sukcesy ale i wyzwania. To 50 lat kształcenia uczniów, rozwijania ich kompetencji i pasji, pomoc w spełnianiu planów zawodowych. Jubileusz szkoły był dla nas okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci, pomimo iż czas je porządkuje, zwykle dodaje im blasku.

Galę poprowadzili nasi nauczyciele – Joanna Wolff i ks. Wojciech Pal. Na początek przemówił pan dyrektor Janusz Berek. W swym przemówieniu wspomniał historię placówki, to jak się zmieniała, piękniała, rosła w siłę, następnie przeszedł do obecnych sukcesów, współpracy z licznymi podmiotami, wizji przyszłości:

– Wrzucamy piąty bieg i mocno trzymamy się obranego kursu! Jesteśmy na dobrej drodze o czym świadczą liczne sukcesy naszych uczniów i nauczycieli – powiedział dyrektor Janusz Berek.

Sporo miejsca w przemowie pana dyrektora zajęły podziękowania: naszym gościom honorowym, partnerom biznesowym, sponsorom, poprzednikom na stanowisku dyrektora, gronu pedagogicznemu – obecnemu i dawnemu, rodzicom, uczniom, lokalnym mediom i wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. Przyjaciół, jak się okazało, mamy bardzo wielu i jeszcze raz dziękujemy im za wspieranie naszych działań.

Gośćmi honorowymi na obchodach Jubileuszu byli:

Prezydent Miasta Bielska-Białej – Jarosław Klimaszewski,

Zastępca Prezydenta Miasta Bielska-Białej – Piotr Kucia,

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bielsku-Białej – Dorota Piegzik-Izydorczyk,

Biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce – ks. dr Adrian Korczago,

Wikariusz Generalny Kurii Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej – ks. dr Marek Studenski, Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej – ks. prałat Marcin Aleksy,

Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji i Sportu UM w Bielsku-Białej – Jacek Broda,

Posłanka do Parlamentu Europejskiego – Grażyna Staniszewska,

Poseł na Sejm RP – Przemysław Drabek,

Poseł na Sejm RP – Przemysław Koperski,

Przedstawiciel biura poselskiego P. Mirosławy Nykiel – Mateusz Smyrski,

Starszy Inspektor Wydziału Edukacji i Sportu UM w Bielsku-Białej – Marcin Mędrek,

Główny Specjalista Wydziału Edukacji i Sportu UM w Bielsku-Białej – Liliana Bednarek, Specjalista Wydziału Edukacji i Sportu UM w Bielsku-Białej – Janina Mołdysz,

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej – Krzysztof Bańczyk,

Zastępca Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej – Alina Janosz,

Śląski Wicekurator Oświaty – Jacek Szczotka,

Dyrektor Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach – Tomasz Kowalik,

Zastępca Dyrektora Delegatury w Bielsku-Białej Kuratorium Oświaty w Katowicach – Elżbieta Sobieska,

Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Z.Z. „Solidarność 80” Pracowników Oświaty w Bielsku-Białej – Gabriela Zając,

Z-ca Prezesa Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Bielsku-Białej – Lucyna Barzycka,

Przewodnicząca Organizacji Międzyzakładowej NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ” Pracowników Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej – Jadwiga Utecht-Nolbrzak,

Rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH,

Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – dr hab. inż. Jacek Pezda, prof. ATH, absolwent ZSSiO,

Prodziekan ds. studenckich Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – dr inż. Dariusz Więcek , absolwent ZSSiO,

Kierownik Katedry Zarządzania i Inżynierii Produkcji Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – prof. dr hab. inż. Józef Matuszek dr h.c.,

Pracownicy naukowi Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej – dr hab. inż. Dariusz Pietras, prof ATH i dr inż. Dorota Więcek,

Prodziekan Wydziału zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB – dr Edyta Nowak-Żółty i prof. AWSB w Dąbrowie Górniczej dr hab. Jacek Bendkowski,

Emerytowane Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej – mgr inż. Grażyna Jarosz oraz mgr Jadwiga Janczar,

Dyrektor Bielsko-Bialskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej – dr Agnieszka Herma,

Wicedyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Bielsku-Białej – Agnieszka Książek,

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – Agnieszka Moroń,

Z-ca Komendanta Komisariatu Policji III w Bielsku-Białej – podinsp. Radosław Gruchała,

Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej – asp. sztab. Arkadiusz Mroczko, asp. Ilona Michalczyk,

Dzielnicowy Komisariatu Policji III w Bielsku-Białej – asp. Rafał Król,

Przedstawiciele Policji: asp. Rafał Kobyłecki, asp. Rafał Król, mł. asp. Monika Dziech,

Prezes Fundacji na rzecz Bezpieczeństwa Kultury Ruchu i Ratownictwa Drogowego – Alina Porębska-Puszyńska,

Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Bielsku-Białej – Krystian Kowalczyk,

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej – st. bryg. Zbigniew Mizera,

Komendant Oddziału Celnego w Czechowicach-Dziedzicach – Bogusław Szpoczek,

Przewodnicząca Rady Rodziców w ZSSiO – Ewa Mieszczak,

Skarbnik Rady Rodziców w ZSSiO – Alicja Kominek,

 

Po przemówieniu pana dyrektora Janusza Berka, o zabranie głosu został poproszony Prezydent Miasta Bielsko-Biała – Pan Jarosław Klimaszewski. Pan prezydent podkreślił, jak ważną placówką oświatową jest ZSSiO. Jej wkład w rozwój miasta, przemysłu samochodowego w Bielsku-Białej, jest ogromny. Zauważył także, jak wielki zrobiliśmy postęp, jak nadążamy za zmieniającym się rynkiem pracy, rozwojem technologicznym. Docenił zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli, uczniów, a na koniec ofiarował szkole niezwykły prezent urodzinowy – 150 tysięcy złotych na wyposażenie pracowni do kształcenia zawodowego. Trudno to było przebić, ale znaleźli się śmiałkowie, by zabrać głos po panu prezydencie.

Słowa uznania i życzenia popłynęły także z ust: Śląskiego Wicekuratora Oświaty – pana Jacka Szczotki, Posłów na Sejm RP – Przemysława Drabka i Przemysława Koperskiego oraz pani Grażyny Staniszewskiej – Posłanki do Parlamentu Europejskiego, która towarzyszy nam kiedy tylko może podczas licznych imprez i aktywności.

W imieniu Rodziców głos zabrała także Przewodnicząca Rady Rodziców w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących pani Ewa Mieszczak. Wyraziła słowa wdzięczności za kształtowanie młodych ludzi, trud i zaangażowanie nauczycieli z dyrekcją na czele, podkreślając, że współpraca z Radą Rodziców układa się wspaniale.

Nasi goście towarzyszyli nam także w podziwianiu sukcesów zdolnych uczniów ZSSiO. Po licznych przemówieniach Prezydent Miasta Bielska-Białej p. Jarosław Klimaszewski wręczył pamiątkowe dyplomy najbardziej utytułowanym uczniom „Samochodówki”:

Jakubowi Mrzykowi, Pawłowi Stańce – uczniom z klasy 4a o profilu technik pojazdów samochodowych – zwycięzcom w konkurencji finałowej: Obsługa ogumienia samochodów ciężarowych w finałach Mistrzostw Mechaników w Poznaniu w kategorii: Młody Mechanik Pojazdów Ciężarowych.

Patrykowi Bodzkowi z klasy 4a o profilu technik pojazdów samochodowych – wicemistrzowi świata w Mistrzostwach Świata Dzieci, Kadetów i Juniorów w Kicboxingu.

Szymonowi Bielawie uczniowi klasy 4b o profilu technik pojazdów samochodowych po gimnazjum, który zajął 3 miejsce w kategorii: Mężczyźni Hobby w Mistrzostwach Polski w Garmin Enduro Trails w 2022 r.

Jak widać uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących nie tylko zajmują czołowe miejsca w zawodach o ogólnopolskiej czy światowej randze, ale tym samym z odwagą i walecznym sercem reprezentują nasze miasto, przynosząc nam wszystkim powód do dumy.

Zwieńczeniem tego wzniosłego momentu było zaproszenie na scenę sponsorów Jubileuszu:

Przewodniczącą Rady Rodziców – Ewę Mieszczak

Prezesa Stawowy Group – Bolesława Stawowego

Dyrektora Zarządzającego Stawowy Group – Tomasza Stanclika

Prezes Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. – Annę Szczęśniak

Prokurenta Zarządu Jantar Sp. z o.o. – Janusza Targosza

Przedstawiciela Firmy Skoda Korczyk – Ludwika Karnasia

Właściciela Firmy ZPT – Pawła Ziobrę

Wiceprezesa Zarządu Centrum Inżynieryjnego Sp. z o.o. – Michała Targosza

Dyrektora Oddziału Tychy Geis PL Sp. z o.o. – Waldemara Jakubowicza

Wszyscy otrzymali podziękowania od dyrekcji ZSSiO i pamiątkowe dyplomy uznania.

Poza wymienionymi wyżej sponsorami, towarzyszyli nam także partnerzy:

Przedstawiciele Raben Logistic Polska Sp. z o.o. – Małgorzata Kacyrz i Adrian Soczówka

Wiceprezes Stowarzyszenia Esport – Brunon Bielecki

Manager ds. Rozwoju AMG – Piotr Blachura, absolwent ZSSiO

Przedstawiciele Firmy Inter-Welm – Wojciech Pilch i Sebastian Szymkowiak

Wiceprezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Mariusz Kłusak

Prokurent Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Jan Sienkiewicz

FabLab Manager Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – Szymon Pryszcz

Dyrektor Oddziału ASTOR w Katowicach – Małgorzata Hadwiczak wraz ze swoim zastępcą – Piotrem Hornikiem

Wiceprezes Beskidzkiej Izby Gospodarczej – Witosław Wasilewski wraz z Natalią Wasilewską

Dyrektor ds. Administracji i Inwestycji Befared S.A. – Janusz Bączek wraz z Kierownik działu kadr Befared S.A. – Anną Bułką

Prezes Zarządu Seifert Polska Sp. z o.o. – Jan Brachmann

HR Manager, Seifert Polska Sp. z o.o. – Aleksander Rumelt

Po podziękowaniach dla partnerów i sponsorów przyszedł czas na program artystyczny. Jako pierwsi na scenie zaprezentowali się najmłodsi: uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38, która jest niezwykle ważną częścią Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących. Dzieci zaprezentowały wiersze i piosenki. Mogliśmy zobaczyć taniec z szarfami w barwach ZSSiO, usłyszeć piosenki: „Duże buty”, „Chociaż mało mamy lat”, „Szkoła, nasza kochana szkoła” czy powstałego na okoliczność Jubileuszu ZSSiO Rock ‘n’ Rolla – napisanego przez naszą nauczycielkę muzyki panią Annę Kuźmę.

Następnie starsi uczniowie, z Technikum nr 5, zaprezentowali się w dwóch odsłonach: zabawnej – prezentując skecz z Kabaretów Młodych Panów „Blacharz” oraz refleksyjnej inscenizacji fragmentu utworu Stanisława Lema „Bajki Robotów”. Pierwsza część rozbawiła naszych gości i pewnie przyprawiła o szybsze bicie serca pana prezydenta, gdyż nasi utalentowani uczniowie bardzo chcieli wziąć na warsztat jego samochód. Druga część uświadomiła naszym widzom, że „Samochodówka” to nie tylko koła, silniki, sprzęgła, ale i roboty, programowanie, cyberprzestrzeń, a przede wszystkim ogromne serce wkładane we wszystko, czego się tkniemy.

Na koniec zatańczyły uczennice SP nr 38, które przepięknym wykonaniem walca do muzyki z filmu „Noce i dnie” w niejednym oku zakręciły łzę wzruszenia. Niezwykły to był taniec, bo choć tak sentymentalny, to jeszcze na wskroś nowoczesny, gdyż partnerami naszych utalentowanych tancerek były… roboty, zaprogramowane przez naszych najlepszych techników automatyków – Ricardo, Adamusa i Simonidesa.

Za wyreżyserowaniem akademii, dopięciu wszystkich szczegółów, stała niezastąpiona pani Izabela Milewska-Barcik, którą dzielnie wspierali pani Alicja Kuźmińska wraz z Samorządem Uczniowskim. Artyści wywołali panią reżyser wielkimi brawami, dziękując za cierpliwość, wyrozumiałość i wielkie serce.

W uwiecznieniu wspaniałych występów gości i uczniów pomogli nam bardzo patroni medialni, którym z całego serca dziękujemy – Magazyn Samorządowy w Bielsku-Białej, Super Nowa, Regionalna TV Beskidy, Nowe Studio oraz Radio CCM.

Po uroczystej akademii na gości czekał poczęstunek przygotowany przez Zespół Szkół Gastronomicznych i Handlowych z Bielska-Białej i wspaniały tort. Po uczcie dla podniebienia, przyszedł czas na ucztę dla duszy i serca – na naszych gości czekały Izba Pamięci, fotobudka i liczne pracownie prezentowane przez uczniów.

Podsumowując 50-letnią historię naszej szkoły z dumą możemy stwierdzić, że każdy dyrektor, który stał na jej czele, zawsze dążył do jej pełnego rozwoju i niestrudzenie stawiał czoła wszelkim trudnościom i wyzwaniom, których przez te lata nie brakowało. Świętując dziś piękny jubileusz, z nadzieją i odwagą spoglądamy w przyszłość. Wierzymy, że będziemy jej ważną częścią, kształcąc kolejne pokolenia specjalistów. Od początku istnienia mury naszej szkoły opuściło 14 250 absolwentów. Z powodzeniem realizują się oni w branży samochodowej i logistycznej, ale nie tylko. Nasi absolwenci są także lekarzami, nauczycielami, socjologami, księżmi, policjantami, wojskowymi. Niezależnie od tego jaką ostatecznie drogę wybrali, trzymamy za nich kciuki, cieszymy się z ich sukcesów i mamy nadzieję, że miło nas wspominają.