Jubileusz 70-lecia połączenia miast Bielsko i Biała

07-01-2021 Oświata Zespół Szkól Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej
Jubileusz 70-lecia połączenia miast Bielsko i Biała

Plany włączenia się w działania w ramach jubileuszu 70-lecia połączenia miast Bielsko i Biała w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych im. Franciszka Kępki w Bielsku-Białej.

 1. W 2021 roku przypada IX edycja konkursu plastycznego dla młodzieży szkoły
  podstawowej (6-8 klasy) „Moja Pasja”, którego jestem twórcą i organizatorką.
  Konkurs, który skłania do rozwijania pasji, twórczej postawy oraz aktywnego
  spędzania wolnego czasu w tym roku będzie mieć będzie dodatkową
  kategorię – „Pasjonaci z Bielska-Białej” – przedstawienie lub przypomnienie
  osób, które swoją pasją i pracą popularyzowały/popularyzują miasto Bielsko-
  Biała. Do pracy w jury zapraszam kolegów nauczycieli zawodowców,
  plastyków i fotografów. Mam nadzieję, że w tym roku konkurs odbędzie się
  analogowo, a nie online jak w ubiegłym roku i będzie wystawa prac
  konkursowych w ZSTiH oraz na stronie konkursu: http://mp.e-zstih.edu.pl
 2. W październiku 2020 r. wraz z uczniami klasy 4 kierunku: technik fotografii i
  multimediów – gdzie uczę obróbki obrazu i multimediów – rozpoczęłam projekt
  multimedialny „Bielsko-Biała wczoraj i dziś”.
  Projekt ma dwa etapy. Pierwszy to film złożony z krótkich filmików-animacji na
  bazie dawnych pocztówek, które Wiesław Dziubek – również nauczyciel
  ZSTiH – zamieścił w II wydaniu swojej książki pt.: „Bielsko-Biała i okolice w
  dawnej pocztówce i fotografii w czasach II wojny światowej”. Wybrane
  pocztówki uczniowie animowali przy pomocy programów graficznych. Każdy z
  krótkich filmów rozpoczyna się od statycznej czarnobiałej pocztówki, która
  staje się kolorowa, ponieważ w książce pocztówki i zdjęcia zostały
  pokolorowane, a następnie ożywa: ludzie idą, jadą samochody lub przelatują
  ptaki. Jestem ciekawa odbioru
  Drugim etapem projektu „Bielsko-Biała wczoraj i dziś” będzie majowa wystawa
  fotografii wykonanych przez uczniów klas 1-3 technikum nr 7 i szkoły
  branżowej 1stopnia nr 7 Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych
  przygotowujących się do egzaminu z kwalifikacji: wykonywanie i obróbka
  fotografii. Uczniowie – fotografowie będą mieli za zadanie znaleźć miejsca z
  pocztówek i wykonać zdjęcia w tych samych ujęciach. Za zgodą właścicieli
  archiwalnych zdjęć i pocztówek pokażemy obie wersje porównawczo.
  Poszukiwawczo-odkrywczo-edukacyjna zabawa Wystawa u nas w
  wyremontowanej szkole Pokaz filmu na ekranach multimedialnych na
  wystawie i w Internecie

 3. Planujemy trzecią akcję włączenia się w obchody jubileuszu BB70. Będzie to
  szkolny konkurs na projekt koszulki z okazji 70 rocznicy połączenia miast
  Bielsko i Biała. Wezmą w nim udział klasy technika reklamy i chętne osoby
  innych kierunków ZSTiH. Konkurs zakłada wykonanie projektu w programie
  wektorowym. Zwycięskie projekty zostaną wykonane na koszulkach i torbach
  w pracowni reklamy ZSTiH.