Przejdź do treści

I Wycieczka zawodoznawcza dla doradców zawodowych i nauczycieli doradztwa zawodowego pracujących w szkołach podstawowych

04-01-2023 Oświata Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej
Dziś odbyła się „I Wycieczka zawodoznawcza dla doradców zawodowych i nauczycieli doradztwa zawodowego pracujących w szkołach podstawowych” zorganizowana w ramach podpisanego przez Miasto Bielsko-Biała międzyresortowego „Partnerstwa dla lokalnego rynku pracy”. Spotkanie otworzyła Pani Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku -Białej Ewa Szymanek–Płaska, która powitała wszystkich uczestników, podziękowała Organizatorom i przedstawiła założenia cyklu miejskich wycieczek zawodoznawczych w kontekście założeń podpisanego partnerstwa dla lokalnego rynku pracy. Po oficjalny powitaniu uczestnicy wycieczki wzięli udział w II Konferencji zorganizowanej przez Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej - pn. „Nowatorska edukacja w branży turystyczno-hotelarskiej”, zostali również zapoznani z ofertą edukacyjną szkoły, specjalizacjami zawodowymi oraz stażami i praktykami realizowanymi w ramach programów unijnych. Spotkanie w imieniu Dyrektora Klaudiusza Knypsa prowadziła Pani Barbara Sadłek, kierownik szkolenia praktycznego. Prezentację na temat kierunków kształcenia prowadziła Urszula Krywult-Malejko, nauczyciel przedmiotów zawodowych, a pokaz miksologii przeprowadził Patryk Kozieł nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Drugim etapem wycieczki było spotkanie z Dyrektorem Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej Januszem Berkiem, który zaprezentował ofertę szkoły oraz projekty realizowane w ramach programów unijnych i ministerialnych. Kolejnym punktem spotkania było zwiedzanie pracowni kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej.
Trzecim etapem wycieczki było zwiedzanie pracowni praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych. Pani Dyrektor Jolanta Wikło oraz Wicedyrektor Damian Wydra zaprezentowali ofertę szkoły oraz projekty unijne realizowane w szkole, a następnie zaprosili do zwiedzania pracowni technologii gastronomicznej, pracowni obsługi konsumenta oraz warsztatów szkolnych.
„I wycieczka zawodoznawcza” została bardzo wysoko oceniona przez uczestników, którzy uznali taką inicjatywę za wartościową i ważną w kontekście wspierania uczniów szkół podstawowych w wyborze dalszej drogi kształcenia.