Przejdź do treści

„Future for education” – podpisanie listu intencyjnego

24-05-2021 Oświata Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej

W dniu 10.05.2021 r. podpisano list intencyjny dotyczący współpracy w ramach programu Erasmus+ w przygotowywanym projekcie „Future for education” pomiędzy ZSSiO a Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej. RIHiP reprezentowała p. Anna Bednarska – Dyrektor Biura Izby, w imieniu ZSSiO list intencyjny podpisał p. Janusz Berek – Dyrektor Szkoły. Projekt realizowany będzie przy współpracy z Regionalną Izbą Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej, Izbą Gospodarczą z Prerova (Czechy) i Med. O.R.O. scarl, Catania z Włoch. Projekt w założeniu koncentruje się na umiejętnościach cyfrowych. Jego celem jest przygotowanie metodologii i kształcenie uczniów oraz nauczycieli w zakresie umiejętności cyfrowych:

  • marketingu cyfrowego w biznesie,
  • komunikacji elektronicznej,
  • nowych informatycznych metod edukacji.

Czas realizacji projektu przewidziany jest na 2 lata (2022-2024).