Erasmus + w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej

02-07-2020 Oświata Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej
Erasmus + w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej

Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły

Erasmus + w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej

Jak szkoła może się wywiązać z edukacyjnego obowiązku podnoszenia jakości pracy i sprostać współczesnym wymaganiom? Różne drogi wybierają poszczególne placówki, w tym poprzez przygotowanie projektów, do których wykorzystują środki unijne. Właśnie dobiegł końca projekt pt. „Nowoczesne metody nauczania i języki obce kluczem do podnoszenia jakości pracy naszej szkoły”  w ramach programu Erasmus+KA1 przygotowany przez nauczycieli  VIII Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku-Białej. Jego celem było  podwyższenie poziomu znajomości języków obcych poprzez uczestniczenie w kursach językowych oraz podniesienie innowacyjności na zajęciach poprzez wzmożone stosowanie metody zintegrowanego nauczania językowo – przedmiotowego (metody CLIL) na zajęciach matematyki, informatyki, chemii, języka  angielskiego i  niemieckiego, języka  polskiego (tj. przedmiotów maturalnych) oraz języka łacińskiego, wiedzy o kulturze, zajęć wychowania fizycznego, podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce.Dwunastu nauczycieli uczestniczyło w zorganizowanych w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Austrii i na Malcie kursach językowych oraz kursach metody CLIL podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe oraz podwyższając poziom znajomości języków obcych.

Działania te mają zwiększyć jakość nauczania i uczenia się, zapewnić wyższe wyniki na egzaminach zewnętrznych oraz umożliwić lepszą i wydajniejszą  pracę z uczniami uzdolnionymi, których ilość oraz oczekiwania nieustannie się zwiększają.  Zakres projektu obejmował stworzenie banku materiałów opartych na nowoczesnych metodach  nauczania. Będą mogli korzystać z niego nauczyciele szkoły oraz innych szkół, bowiem zasób ten zostanie udostępniony na stronie internetowej szkoły i  przesłany do Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Rezultatem ma być indywidualne wzmocnienie uczniów przygotowujących się do egzaminów zewnętrznych oraz studiów (również zagranicznych), a także uczniów jako uczestników działań grupowych poprzez kształtowanie na zajęciach umiejętności miękkich, takich jak współpraca, krytyczne myślenie, czy umiejętności interpersonalne.

Udział w projekcie pozwolił uczestnikom  poszerzyć warsztat pracy o narzędzia ICT w kontekście metody CLIL, podnieść poziom kształcenia poprzez zastosowanie nowoczesnych metod nauczania, zwiększyć  kompetencje językowe  i międzykulturowe, nawiązać  kontakty, ułatwić obsługę wymian międzynarodowych, uatrakcyjnić  ofertę szkoły i promować ją  w środowisku.