Przejdź do treści

EKOLOGICZNE WARSZTATY TEMATYCZNE „Ekonauci_BB”

19-09-2022 Oświata

Urząd Miejski w Bielsku-Białej w ramach projektu „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - etap I”, który jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 organizuje bezpłatne warsztaty ekologiczne, dedykowane uczniom szkoły podstawowej i przedszkolakom. Udział w warsztatach wezmą uczniowie SP 25 oraz przedszkolaki z Przedszkola nr 31.

Zapraszamy na stronę www.ekosynteza.bielsko-biala.pl .

LOKALIZACJA wydarzenia: Bielsko-Biała, Szkoła Podstawowa nr 25 oraz Przedszkole nr 31

TERMIN: 22 września 2022 r.

Tematyka warsztatów:

− powietrze i energia

− przyroda

− segregacja odpadów i recykling

− woda

Uczestnicy: uczniowie szkół podstawowych (klasy 1-8) oraz dzieci przedszkolne;

Liczba uczestników: 200 osób, 2 zespoły 25-osobowe (klasa, grupa przedszkolna)  na każdym z 4 warsztatów;

Prowadzący: każdy zespół animowany przez 2 ekspertów, łącznie 4 ekspertów w dziedzinach odpowiadających tematyce warsztatów;

Lokalizacja warsztatów na terenie SP 25:

- na terenie zielonym przed budynkiem szkolnym;

Wykonawca: Firma Edukacja Ekologiczna z Łodzi (Łukasz Hirsz).

Harmonogram warsztatów:

 9:00 – 10:00  przedszkola

10:30 – 11:30   klasy 1-3

12:00 – 13:00   klasy 4-6

13:30 – 14:30   klasy 7-8

Scenariusz warsztatów

W ramach warsztatu pn.: Segregacja odpadów i recykling uczestnicy wezmą udział w kilku zabawach związanych z wrzucaniem odpadów do odpowiedniego pojemnika, z rozpoznawaniem eko-znaków czy z chustą recyklingową lub twisterem recyklingowym. Warsztaty dotyczące wody uzupełnią wiedzę i umiejętności uczestników dotyczące oczyszczania wody, dbałości o nią oraz jej walorów energetycznych przy wykorzystaniu burzy mózgów, puzzli i piłki-globusa. Uczestnicy warsztatów dotyczących przyrody będą rozpoznawali ślady zwierząt i rodzime gatunki drzew poprzez osobistą obserwację i zaangażowanie. Odnajdą także lokalne pomniki przyrody. Warsztaty „Powietrze i energia” oprócz informacji o zanieczyszczeniach atmosfery i sposobach ich zapobiegania uczestnicy otrzymają możliwość zbadania jego jakości dedykowanym urządzeniem pomiarowym oraz za pomocą naturalnych wskaźników jakim są porosty. W końcowym quizie wiedzy wszyscy będą mogli zdobyć tematyczną grę ekologiczną.

Zajęcia ekologiczne

Dodatkowo, w tym samym czasie, przeprowadzone zostaną ekologiczne zajęcia edukacyjne dla pozostałych uczniów szkoły (250 osób) oraz przedszkolaków (150 osób).

Tematyka warsztatów:

− segregacja odpadów i recykling

− woda i jej rola w naszym życiu codziennym

Lokalizacja zajęć:

- na terenie zielonym obok boiska szkolnego oraz we wnękach korytarza szkolnego

Wykonawcy:

- partnerzy UM Bielsko-Biała, w realizacji kampanii „Bielsko-Biała chroni klimat”:

  1. Wydział Gospodarki Odpadami UM
  2. Zakład Gospodarki Odpadami Bielsko-Biała
  3. AQUA Bielsko-Biała

Harmonogram zajęć:

  8:00 – 9:00     uczniowie młodszych klas

  9:00 – 11:00   przedszkolaki

11:00 – 15:00   uczniowie starszych klas

Scenariusz zajęć

Pod namiotami zlokalizowane będą stanowiska tematyczne związane z segregacją odpadów, recyklingiem oraz gry edukacyjne; pojawią się ciekawostki związane z badaniem wody, plansza edukacyjna „Obieg wody w przyrodzie”, wodne kolorowanki, materiały edukacyjne na temat wody, a także saturator wzbogacający wodę kranową w CO2, którą będą mogli się częstować wszyscy uczestnicy. Każdy uczestnik zabierze ze sobą pamiątkę z dnia poświęconego ekologii służącej naszemu najbliższemu środowisku przyrodniczemu.