Bezpieczny Przedszkolak w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

23-07-2019 Oświata
Bezpieczny Przedszkolak w ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka

BEZPIECZEŃSTWO

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa m.in. „tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.
Edukacja dzieci z zakresu bezpiecznego i kulturalnego zachowania się wynika ze społecznej odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo naszych najmłodszych. Wiek przedszkolny, to najbardziej właściwy wiek do wyrabiania u dzieci umiejętności i nawyków koniecznych w późniejszym im życiu. Jest to dogodny moment rozpoczęcia edukacji zarówno drogowej, kolejowej, górskiej, wodnej, udzielania pierwszej pomocy, czy zdrowego odżywiania się.

We wszystkich bielskich przedszkolach nauczyciele poprzez wykorzystanie różnorodnych form i metod pracy tworzą sytuacje sprzyjające rozwojowi tych nawyków. Współpracują też ze środowiskiem zapraszając przedstawicieli służb bielskich na tereny przedszkoli oraz zwiedzają instytucje dbające o nasze bezpieczeństwo.

Po kilkudziesięciu latach pracy jako nauczyciel i dyrektor przedszkola stwierdziłam, iż dobrze by było dzieciom 6 letnim w ciekawy i atrakcyjny sposób utrwalić oraz poszerzyć zdobytą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu. W obecnym, współczesnym świecie na przedszkolaki spada więcej zagrożeń niż sprzed kilkunastu lat.
To przecież nie tylko droga, ale i góry, woda, kolej, internet, itp. Dlatego 5 lat temu wpadłam na pomysł zorganizowania turnieju „Bezpieczny przedszkolak”- razem po zdrowie i bezpieczeństwo. Do organizacji zaprosiłam przedszkole nr 12 oraz nawiązałam współpracę z BBOSiR, który bardzo przychylnie ustosunkował się do zorganizowania takiego turnieju na hali Viktoria przy ul. Bratków. Spotkałam się też z wielką przychylnością bielskich służb naszego miasta dbających o bezpieczeństwo i zdrowie.

W związku z powyższym, już od 5 lat na hali sportowej gromadzą się dzieci 6 letnie z 8 bielskich przedszkoli (ok. 200 dzieci), które w jednym dniu mogą porozmawiać i poprzez zabawę utrwalić lub poszerzyć wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i zdrowego odżywiania. Właśnie w tym jednym dniu spotykają przedstawicieli : Kolei Śląskich, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Ratowników medycznych, ratowników GOPR, ratowników WOPR i dietetyka.

Dzieci zdobywają wiedzę z zakresu:

 • bezpiecznego poruszania się po drogach, chodnikach (jako uczestnik ruchu drogowego)
 • bezpiecznego korzystania z internetu,
 • odpowiedniego zachowania się podczas spotkania z psem,
 • bezpiecznego poruszania się i zachowania w górach i nad wodą,
 • udzielania pierwszej pomocy,
 • odpowiedniego reagowania podczas spotkania z nieznajomym,
 • prawidłowego zachowania podczas podróży pociągiem,
 • umiejętności selekcjonowania produktów zdrowych i szkodliwych dla zdrowia,
 • dbania o środowisko: selekcja odpadów, czyste powietrze.

Wszystkie dzieci w tym dniu wychodzą z wielkim bagażem wiedzy, uśmiechem i radością, a w nagrodę za udział otrzymują:

 • elementy odblaskowe (opaski lub zawieszki),
 • plakaty związane z udzielaniem pierwszej pomocy lub bezpiecznym poruszaniem się i zachowaniem na drodze, w górach itp.
 • gry edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa i zdrowego odżywiania

Najbliższy VI turniej „Bezpieczny przedszkolak”- razem po zdrowie i bezpieczeństwo odbędzie się dnia 19 września 2019 w ramach obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. Zaprosiliśmy kolejne 200 dzieci z 8 bielskich przedszkoli.

Życzymy miłych wrażeń.

Ilona Wiencek - dyrektor Przedszkola nr 2